Vastgoed

Kavelruil Drogeham

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot een kavelruil van diverse agrarische percelen in Drogeham.

21 november 2023 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer is voornemens om gronden in te brengen in een kavelruil zodat zij diverse percelen toebedeeld krijgt waardoor de door haar te beheren natuur robuuster wordt. De agrarische percelen zijn gelegen nabij de Izermieden in Drogeham:

Gemeente Drogeham, sectie B, nummer 2223 00.71.50 ha

Gemeente Drogeham, sectie B, nummer 2759 01.14.60 ha

Gemeente Drogeham, sectie B, nummer 2760 00.93.10 ha

Gemeente Drogeham, sectie B, nummer 1995 00.86.50 ha

Gemeente Drogeham, sectie B, nummer 2565 00.66.30 ha

Gemeente Drogeham, sectie B, nummer 1735 01.49.70 ha

Gemeente Drogeham, sectie B, nummer 1169 01.38.70 ha

Gemeente Drogeham, sectie B, nummer 1994 00.96.30 ha

De percelen maken onderdeel uit van een kavelruil zodat de het natuurgebied robuuster wordt en beter beheerd kan worden.

Belangstellenden die eveneens belangstelling hebben voor huur van deze grond kunnen dit kenbaar maken door binnen 20 dagen van deze bekenmaking door vóór 12 december 2023 schriftelijk te reageren. Na ommekomst van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen. In uw reactie dient u gemotiveerd aan te geven waarom u belangstelling in het voornoemde perceel heeft. Na ontvangst van eventuele reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure die moet leiden tot de bedoelde overeenkomst en behoudt Staatsbosbeheer zich daaromtrent alle rechten voor. Aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.

Een reactie als bedoeld kunt u uiterlijk vóór 12 december 2023 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer: Z23-5848.