Vastgoed

Huurovereenkomst Kootwijkerbroek (Z24-1668)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om een onderhandse verhuur aan te gaan, waarbij Staatsbosbeheer een perceeltje tuingrond ter grootte van circa 825 m² verhuurt.

28 mei 2024 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om een onderhandse verhuur aan te gaan, waarbij Staatsbosbeheer een perceeltje tuingrond ter grootte van circa 825 m² verhuurt.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze verhuur geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst.

Het gaat om verhuur aan de aangrenzende eigenaar. Staatsbosbeheer gaat daarbij verhuren een gedeelte van het perceel (thans) kadastraal bekend als gemeente Garderen, sectie C, nummer 673 ged., ter grootte van circa 825 m². Het betreft een strook tuingrond gelegen tussen Staatsbosbeheer terrein en de aangrenzende eigenaar van het perceel aan de Kootwijkerdijk 27 te Kootwijkerbroek.

Op basis van deze criteria, die redelijk, toetsbaar en objectief zijn, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om voornoemde perceelsgedeelte onderhands te verhuren aan betreffende gegadigde, aangezien op basis van het genoemde criteria en de feitelijke terreinsituatie bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts deze gegadigde als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor de huur van voornoemde perceelsgedeelte in aanmerking wenst te komen dient vóór 19 juni 2024 een reactie bij Staatsbosbeheer in te dienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor een huurovereenkomst voor het perceel (thans) kadastraal bekend als gemeente Garderen, sectie C, nummer 673 ged., ter grootte van circa 825 m². Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor de huur van genoemde perceelsgedeelte in aanmerking te komen.

Een reactie als bedoeld kunt u vóór 19 juni 2024 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van Z24-1668 en betreffende kadastrale aanduiding met daarbij een toelichting waarom u in aanmerking wenst te komen voor huur daarvan.