Zorg en arbeidsparticipatie

We benutten de natuur om mensen een zinvolle dagbesteding te bieden, ook wanneer ze niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bent u als gemeente of zorginstelling op zoek naar locaties om uw cliënten werk te bieden? Bij Staatsbosbeheer hebben we ervaring met partners die de Participatiewet uitvoeren. Ook werken we al decennialang samen met zorginstellingen.

Zorg en arbeidsparticipatie

Met het programma Zorg en arbeidsparticipatie voorzien we onder meer in arbeidsmatige en educatieve dagbesteding voor zorgcliënten en werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking, WSW’ers, Wajongers en werkgestraften. Staatsbosbeheer kiest hiervoor vanuit zijn maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid. Met deze activiteiten leveren we een bijdrage aan verschillende maatschappelijke doelen en bij het betrokken houden van mensen bij de natuur.

Erna van der Wiel
Vragen over dit onderwerp? Erna van der Wiel
Specialist Jeugd en Participatie
e.wiel@staatsbosbeheer.nl
06-10674731

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten