Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Mens en maatschappij

Samen met gemeenten, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties bieden we activiteiten in het kader van natuureducatie, zinvolle dagbestedingen en bewegen in de natuur.

Midden in de maatschappij

Overal in Nederland werkt Staatsbosbeheer samen met gemeenten, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Om kinderen de waarde van natuur te laten ontdekken, om mensen een zinvolle dagbesteding te bieden of ze bewust te maken van het positieve effect van natuur op gezondheid.

Natuureducatie

Bij Staatsbosbeheer zien we het als een belangrijke taak om jeugd en natuur met elkaar te verbinden. Dat doen we door kinderen te stimuleren in de natuur te komen spelen, ervaren en leren. Via speelbossen, gezinsactiviteiten, maar ook via educatieprogramma’s voor basisscholen, brede scholen en buitenschoolse opvang. Als het aan ons ligt, gaan alle kinderen ten minste één keer met een boswachter op pad. Hun eigen beleving van de natuur staat daarbij centraal. Zo kunnen ze op hun eigen manier ervaren dat natuur en mensen bij elkaar horen.
Lees meer: dossier Jeugd en natuur 

Zorg en arbeidsparticipatie

Met het programma Zorg en arbeidsparticipatie voorzien we onder meer in arbeidsmatige en educatieve dagbesteding voor zorgcliënten en werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking, WSW’ers, Wajongers en werkgestraften. Staatsbosbeheer kiest hiervoor vanuit zijn maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid. Met deze activiteiten leveren we een bijdrage aan verschillende maatschappelijke doelen en bij het betrokken houden van mensen bij de natuur.
Lees meer: dossier Zorg en arbeidsparticipatie

Natuur en gezondheid

Steeds meer onderzoek wijst uit: natuur heeft een gunstig effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Zelfs een klein beetje groen heeft al verrassend veel invloed. Tijd doorbrengen in de natuur zorgt ervoor dat mensen zich beter kunnen concentreren, creatiever worden en minder stress ervaren. Bovendien stimuleert de natuur tot bewegen en tot sociaal contact.
Lees meer: dossier Natuur en gezondheid

Sponsoring

Het Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die geld werft voor projecten in de natuur van Staatsbosbeheer. Projecten waarvoor geen financiering (meer) beschikbaar is. Met support vanuit de zakelijke markt kunnen we kinderen de natuur echt laten beleven of cultuurhistorische schatten conserveren en toegankelijk maken. Ondersteuning van het Buitenfonds biedt bedrijven de gelegenheid om hun maatschappelijke betrokkenheid en verbondenheid met de natuur te laten zien én te vergroten. Er zijn verschillende mogelijkheden om met het Buitenfonds samen in het groene domein op te trekken.
Lees meer: Buitenfonds.nl/zakelijk