Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Klimaat

Staatsbosbeheer voert klimaatmaatregelen uit, we geven grond in gebruik waarop windturbines worden geplaatst en plaatsen we waar mogelijk zonnepanelen.

Bijdragen aan Klimaatakkoord

Bos en natuur zijn belangrijk bij de aanpak klimaatverandering. Staatsbosbeheer voert klimaatmaatregelen uit en brengt kennis en ervaring in om CO2 te binden. Zo gaan we onder meer extra bos aanleggen en door ons beheerde veengebieden vernatten, als bijdrage aan dat Klimaatakkoord. Maar we stellen ook grond beschikbaar voor wind- en zonne-energie en leveren duurzaam hout en biogrondstoffen.

Meer bos

In scenario’s voor het aanpakken van de klimaatverandering spelen bos en natuur een belangrijke rol. Dat is logisch. Bos en natuur hebben namelijk een grote capaciteit om CO2 op te slaan. Juist daarom willen we komende jaren 5.000 hectare extra bos aanleggen. Dat is ook een van de maatregelen die zijn genoemd in het Klimaatakkoord. Daarbij werken we o.a. samen met zakelijk partners.
Lees meer: dossier klimaat en natuur 

Wind- en zonne-energie

Bij Staatsbosbeheer kijken we welke locaties geschikt zijn voor grootschalige opwekking van wind- of zonne-energie, zoals bijvoorbeeld op grasland, akkers, op water of boven parkeerplaatsen. We geven die locaties in gebruik aan marktpartijen die daar voor eigen rekening en risico een installatie exploiteren. We staan open voor tips over geschikte locaties en komen graag in contact met partijen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling en exploitatie van een installatie op ons areaal.

Uiteraard gebeurt dit uitsluitend op plaatsen waar de natuur en de omgeving het toestaan. Onderzoek naar gevolgen voor de natuur is een vast onderdeel van onze planvorming. Maatschappelijk draagvlak is een belangrijk criterium. De opbrengst gebruiken we voor het beheren van natuurgebieden en het realiseren van recreatievoorzieningen.
Lees meer: dossier Windenergie