Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Grondstoffen

Bij de (her)inrichting van onze terreinen komen grondstoffen vrij. Die brengt Staatsbosbeheer op de markt. Hiermee voorzien we in de vraag naar duurzame grondstoffen.

Contact

Duurzame marktpartner

Als ‘groen nutsbedrijf’ zijn we expert in het beheren en duurzaam benutten van de natuur.  Ook leveren we al ruim 100 jaar hoogwaardig plantmateriaal. 

Het beheer van onze gebieden levert veel materiaal op dat kan dienen als grondstof voor verdere verwerking, van prachtig populierenhout tot grassige biogrondstoffen en van vrijkomende grond tot houtchips voor de vezelplaatindustrie. Die grondstoffen brengen we op de markt en hiermee voorzien we in de vraag naar duurzame grondstoffen. De opbrengst gebruiken we voor het duurzaam beheren van onze natuurgebieden.

Hollands hout®

Iedere Nederlander gebruikt gemiddeld 1 m3 hout per jaar. Zo’n 90% hiervan komt uit het buitenland. Waarom zouden we hout van ver halen als het ook dichtbij groeit? Dat vinden wij van Staatsbosbeheer ook. Sinds begin 2014 brengt Staatsbosbeheer hout uit onze eigen bossen onder het label Hollands hout® op de markt. Al het geoogste stamhout, nooit meer dan er jaarlijks bij groeit, wordt zo hoogwaardig mogelijk toegepast: van bankjes en picknicksets tot vloeren en zelfs uitvaartkisten. Hollands hout® is duurzaam geproduceerd en heeft daarom het FSC®-keurmerk.
Lees meer: dossier Bos en houtoogst of Hollands-hout.com

Grassige biogrondstof

Schraalgrasland moet worden gemaaid. Het maaisel moet worden afgevoerd om onze natuurgebieden te onderhouden. Voor boeren is de voedingswaarde vaak te laag, dus belandt het gras op de composthoop. Toch zijn er plaatsen waar natuurgras goed van pas komt. Bijvoorbeeld als voer voor dieren die gewend zijn om te leven in schrale, onherbergzame gebieden. Kamelen, jaks, przewalskipaarden en Schotse hooglanders kunnen prima uit de voeten met maaisel van schraalgrasland uit onze gebieden.
Lees meer: dossier Biogrondstoffen

Houtige biogrondstof

Met het dochterbedrijf Energiehout vermarkt Staatsbosbeheer de biogrondstofproducten die vrijkomen bij het beheer van bossen en natuurterreinen. Houtchips uit onze terreinen zijn grondstof voor de vezelplaatindustrie, de energiesector en in de toekomst ook voor de bio-chemie. Ook hebben we soms geshredderd hout en stobben voorradig.
Lees meer: dossier Biogrondstoffen 

Zaden en plantmateriaal

Onze afdeling Zaad en Plantsoen kweekt kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal. Ook adviseren we terreinbeheerders bij het kiezen van geschikte boom- of struiksoorten.De zaden zijn afkomstig van onze eigen terreinen, zaadgaarden en onze genenbank voor autochtone bomen en struiken. De kweekmaterialen van Staatsbosbeheer (zaden, stekken, bomen en struiken) zijn beschikbaar voor zaadhandel, kwekerijen, overheden en particulieren.
Lees meer: dossier Zaden en plantmateriaal of bestel zaden en plantmateriaal bij Staatsbosbeheer

Grond, klei, veen en zand

Staatsbosbeheer is marktpartij in grondstromen. We verkopen vrijkomende grond uit natuurherstelprojecten en ontvangen baggerspecie om zandwinputten minder diep te maken. Ook bij grond, klei, veen en zand zijn landschap en natuur sturend. Het ecologische resultaat na inrichting moet passen in de gestelde natuurdoelen. ‘No net loss’ is het uitgangspunt.
Lees meer: dossier Verondieping