Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Ondernemer gezocht

Staatsbosbeheer zoekt regelmatig ondernemers die kansen zien voor onze gebieden of gebouwen. Hier ziet u plannen waarvoor wij een partner zoeken.

Contact

Ondernemers gezocht voor Oud Hoenderhoek in Bernisse

Recreatiegebied Bernisse kan nóg aantrekkelijker worden voor een divers publiek. Op de locatie van het voormalige restaurant La Campagne is ruimte voor nieuwe recreatieve ontwikkelingen. Daarom zoekt Staatsbosbeheer in opdracht van Recreatieschap Voorne-Putten één of meer creatieve recreatieondernemers voor Oud Hoenderhoek (Geervliet) met visie en een onderscheidend plan dat inspeelt op de behoeften in de regio.

De plek vraagt om een onderscheidende horecagelegenheid, maar biedt ook kansen voor een veelzijdig concept: een mix van recreatie, cultuur en een programma voor alle seizoenen. Er is van alles mogelijk om van Oud Hoenderhoek een plek met nieuw elan te maken, die bijdraagt aan een bruisend Bernissegebied. Openluchttheater, wildplukwandelingen, een streekmarkt. En bovenal een nieuwe vorm van horeca, die past bij de sfeer en het karakter van het huidige recreatiegebied: rust én reuring. Natuur en rust willen we koesteren, maar activiteiten die de locatie nieuw leven inblazen zijn ook gewenst. Een plek waar iedereen zich welkom voelt, laagdrempelig maar ook verrassend en vernieuwend. 

In het kort

Thema

 • Cultuur en erfgoed; informatie en educatie; natuurbeleving.

Kansen voor

 • Rustige waterbeleving, bewegen, spelen, natuur.

Ruimtelijk kader

 • Omvang perceel: ca. 1.800 m2.
 • Omvang bebouwd oppervlak o.b.v. vigerend bestemmingsplan: 650 m2; afwijkingen hiervan moeten worden voorgelegd aan de gemeente.
 • Het gehele perceel heeft een ‘recreatieve en horecabestemming’.
 • Bebouwing (architectuur) past in het parkachtige landschap.
 • Respect voor en versterken van bestaande natuur- en cultuurwaarden.
 • Openbaar toegankelijk.
 • Aansluiting met het recreatiegebied.

Duurzaamheid

 • Ecologie, duurzaamheid (energie, klimaat, water).
 • Participatie en gezondheid (gezonde leefomgeving).

Functioneel kader

 • Jaarrond
 • Dagrecreatie, met verschillende activiteiten op verschillende momenten
 • Horeca
 • Waterrecreatie
 • Evenementen (kleinschalig)
 • Verblijfsrecreatie (kleinschalig)
 • Maatschappelijke en/of bedrijfsmatige functies
 • Regionale uitstraling

Meer informatie

Procedure

Voor de uitgifte van deze locatie start Staatsbosbeheer in opdracht van het recreatieschap Voorne-Putten een nationaal openbare aanbestedingsprocedure voor een af te sluiten erfpacht- en ontwikkelovereenkomst voor deze locatie. In deze aanbestedingsprocedure nodigen wij marktpartijen uit tot het indienen van een plan. Informatie over deze aanbesteding en alle daarbij behorende documenten en voorwaarden zijn uitsluitend beschikbaar via TenderNed.nl onder kenmerk 325936, Locatieontwikkeling Oud Hoenderhoek.