Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Betuwewind

In het project Betuwewind werken overheden, burgers en projectontwikkelaars samen om 2 windparken te realiseren nabij knooppunt Deil.

Natuur profiteert van Betuwewind

Voor windmolens is grond nodig. Soms kan Staatsbosbeheer als duurzame beheerder grond leveren waarop windmolens gebouwd worden. Het project Betuwewind is daarvan een voorbeeld. Met ons belang in Betuwewind hielpen we burgers participeren in het project.

Bij Deil profiteert de natuur van windmolens

Wie knooppunt Deil passeert op de A2 of de A15, heeft zicht op 11 windmolens. Een deel van de windmolens staat op grond van Staatsbosbeheer. Het project is al onderweg sinds 2013 en in 2017 werd de vergunning verleend door de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Inmiddels wekken de molens duurzame windenergie op. Burgers in de wijde omgeving participeren als lid. Lees meer op www.betuwewind.nl.

Natuurgebied geschikt voor windmolens?

Staatsbosbeheer is een duurzaam beheerder. We zetten alleen windmolens in terreinen waar dat kan en past. De komgronden van de Tielerwaard zijn hiervan een voorbeeld. Dit gebied bij Waardenburg, ten zuidwesten van het knooppunt Deil, wordt aan twee kanten omsloten door snelwegen en het spoor.

Betrokkenheid van lokale overheden en organisaties

Staatsbosbeheer bouwt, beheert of exploiteert niet zelf windparken. Betrokkenheid van lokale overheden en organisaties vinden we belangrijk. Deelname van burgers aan het ontwikkelen van windparken was ook een voorwaarde van de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Met de deelname van de burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen was aan deze voorwaarde voldaan. 

 
Onze betrokkenheid leidde tot een veel groter belang voor de burgercoöperatie dan anders het geval was geweest: 25% in plaats van 5%.
Jan-Pieter Peijs, Staatsbosbeheer

Niet concurreren, maar samenwerken

Ooit concurreerden Staatsbosbeheer en de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen met elkaar om een windmolenpark langs de A15 bij knooppunt Deil te kunnen ontwikkelen. In 2015 verkocht Staatsbosbeheer het recht om als ontwikkelaar mee te doen in de bouw en exploitatie van het windpark aan de burgerwindcoöperatie. De burgerwindcoöperatie zag hierdoor zijn aandeel in het project stijgen naar 25 procent. Helemaal volgens onze visie op betrokkenheid van de omgeving wordt het voor burgers mogelijk om financieel te participeren in Betuwewind, de naam die het project heeft gekregen. Op vrijdag 30 oktober 2015 bereikten de partijen, samen met ‘windontwikkelaars’ Raedthuys, Yard, Prodeon en Winvast een akkoord.

Burgercoöperatie doet mee in het consortium

Het ontwikkelconsortium heeft inmiddels het park verdeeld over de deelnemers aan het consortium, waarbij de burgercoöperatie eigenaar is geworden van de molens op grond van Staatsbosbeheer. Ook in de exploitatiefase van de windparken zal de burgerwindcoöperatie eigenaar blijven. Iedereen uit de omliggende gemeenten kan profiteren van de opgewekte duurzame stroom, en van het rendement op de investering die gezamenlijk is opgebracht.

Opbrengsten gaan terug naar de natuur

Als eigenaar van de grond ontvangt Staatsbosbeheer een opstalvergoeding. Zo zorgen we ervoor dat de natuur meehelpt bij het creëren van duurzame energie. De opbrengsten? Die gaat Staatsbosbeheer onder andere gebruiken voor het onderhoud van de negen eendenkooien in het gebied van onze eenheid Waardenburg. Zo zorgt natuur voor energie en energie voor natuur.

Meer over het windpark bij Deil
Aantal windturbines:

11

Rotordiameter:

120-130 meter

Vermogen per windmolen: 

2,4-3,5 MW

Productie per jaar: 

75.000 MWh

Vermeden CO2-uitstoot: 41.250 ton per jaar
Aantal huishoudens:  21.500 huishoudens per jaar 
Contactpersoon Staatsbosbeheer:

Jan-Pieter Peijs, j.peijs@staatsbosbeheer.nl


BioWarmteCentrale de Purmer