Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Erfpacht

Wat is erfpacht precies? En hoe is erfpacht bij Staatsbosbeheer geregeld? Antwoorden op veelgestelde vragen, voorwaarden en meer.

Wat is erfpacht

Erfpacht is het recht om grond voor langere tijd te gebruiken. Erfpacht staat in de wet omschreven als het recht om de grond (met gebouwen) van een ander ‘te houden en te gebruiken’. Erfpacht lijkt enerzijds op huur, want de erfpachter betaalt periodiek een vergoeding (canon) voor het gebruik van de grond. Anderzijds heeft de erfpachter veel rechten en bevoegdheden die een eigenaar ook heeft. Zo kan een erfpachter een hypotheekrecht op de erfpacht vestigen, waardoor het makkelijker is om een lening aan te vragen voor bijvoorbeeld een investering. De erfpachter kan zich als het ware als eigenaar gedragen en kan het erfpachtrecht (met de gebouwen) ook weer verkopen. Staatsbosbeheer blijft intussen eigenaar van de grond.

Opstalrecht

Wanneer er gebouwen op de grond staan, wordt meestal een ‘opstalrecht’ gevestigd. Dat betekent dat de erfpachter eigenaar wordt van deze gebouwen.

Erfpachtcontract met wederzijdse afspraken

In het erfpachtcontract worden de wederzijdse afspraken en voorwaarden vastgelegd. Deze afspraken gaan over het gebruik van de grond en de gebouwen, het beheer ervan, en de vergoeding die de erfpachter hiervoor betaalt. In het contract staat vaak ook wat wel en niet mogelijk is op het terrein (denk aan beplanting, bebouwing, bestrating, verlichting, etc.).

Looptijd erfpachtcontract

Een erfpachtcontract wordt meestal afgesloten voor een termijn van 30 jaar. In de tussentijd kan een erfpachter zijn erfpachtzaak verkopen aan iemand anders. Na 30 jaar wordt de erfpacht in de meeste gevallen voortgezet en wordt er een nieuw contract gemaakt.

Soms vinden in een gebied veranderingen plaats, waardoor erfpacht niet meer past bij de doelstellingen en bestemmingsplannen voor die plek. In dat geval kan Staatsbosbeheer besluiten het contract niet voort te zetten. Dan krijgt de erfpachter in de meeste gevallen een vergoeding voor de gebouwen – hierover zijn in het contract afspraken gemaakt.