Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Erfpacht

Wat is erfpacht precies? En hoe is erfpacht bij Staatsbosbeheer geregeld? Antwoorden op veelgestelde vragen, voorwaarden en meer.

Waarom erfpacht

Staatsbosbeheer beheert ruim 265.000 hectare aan bijzondere natuurgebieden en karakteristieke Nederlandse landschappen. Dat doen wij voor alle inwoners van Nederland, voor en samen met de mensen die in deze gebieden leven, wonen en werken.

Bijzondere gebouwen in kwetsbare natuur

In veel natuurgebieden die we beheren, staan bijzondere gebouwen; van oude boswachterswoningen tot voormalige bedrijfsgebouwen en monumenten. Vaak staan deze gebouwen op plekken met cultuurhistorische betekenis. We willen graag dat deze gebouwen worden gebruikt, terwijl ze in kwetsbare natuurgebieden liggen.

Optimaal gebruik en oog voor de lange termijn

Daarom stellen we gronden en gebouwen ter beschikking aan anderen via bijvoorbeeld verhuur, pacht of erfpacht. Zo worden deze bijzondere plekken goed benut, mét zorg voor de kwaliteit van het omliggende natuurgebied. Op deze manier koppelen we optimaal gebruik en beheer van de terreinen aan onze langetermijndoelstellingen voor een groene, duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier. Erfpacht is een manier om wonen en ondernemen in natuurgebieden van Staatsbosbeheer mogelijk te maken. Met behulp van erfpacht kunnen we goede afspraken maken over de inrichting en het gebruik van de terreinen. Zo kunnen particulieren of ondernemers de gebouwen gebruiken en zijn tegelijkertijd natuur en landschap voor de lange termijn gegarandeerd.

Vruchtbare samenwerking

Onze missie brengt met zich mee dat we ons niet alleen op de nabije toekomst richten, maar ook op de wereld over 30 of 50 jaar. Erfpacht past goed bij het meerjarig karakter van onze taken en stelt mensen tegelijkertijd in staat de gronden en gebouwen te gebruiken. Zo kan erfpacht leiden tot een vruchtbare samenwerking.