Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Erfpacht

Wat is erfpacht precies? En hoe is erfpacht bij Staatsbosbeheer geregeld? Antwoorden op veelgestelde vragen, voorwaarden en meer.

Hoogte canon

De canon is de vergoeding die u jaarlijks (en veelal in maandelijkse termijnen) betaalt voor het gebruik van de grond die u in erfpacht heeft. De antwoorden op veelgestelde vragen over de hoogte van uw canon, en de momenten waarop de canon wordt gewijzigd:

1. Hoe wordt de hoogte van de canon vastgesteld?

We berekenen de canon op basis van de grondwaarde; deze grondwaarde wordt bepaald door een gecertificeerd taxateur. Vanaf 2012 wordt voor nieuwe contracten zoveel mogelijk de WOZ-waarde als basis gebruikt voor deze taxatie.

In de taxatie wordt onderscheid gemaakt tussen de waarde van de (onder)grond en de waarde van de opstallen (woning, gebouwen). Als de grondwaarde eenmaal is bepaald, berekenen we op basis daarvan de hoogte van uw canon. De canon is de grondwaarde vermenigvuldigd met het geldende canonpercentage. Voor woningen gaan we uit van 75% van de grondwaarde als basis voor de canon:

  • grondwaarde x canonpercentage = jaarlijks canonbedrag voor ondernemingen
  • grondwaarde x 75% x canonpercentage = jaarlijks canonbedrag voor woningen

Canonpercentage
Het geldende canonpercentage wordt in de erfpachtakte vermeld, en is samengesteld uit een rentepercentage, een percentage voor inflatie en in sommige gevallen een opslag. Het canonpercentage wordt periodiek (meestal elke 10 jaar) opnieuw berekend. In de erfpachtvoorwaarden van 2015 is bovendien de mogelijkheid opgenomen om uw canonpercentage eenmalig voor 30 jaar vast te leggen bij aanvang van het contract.  

Heeft u vragen over de hoogte van uw canon? Raadpleeg dan uw erfpachtcontract en de bijbehorende voorwaarden, of neem contact met ons op.

2. Op welke momenten wordt de canon gewijzigd?

De canon wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie; dit noemen we ‘indexering’. Daarnaast wordt de canon periodiek opnieuw berekend; dit is de ‘periodieke herziening’ (meestal iedere 10 jaar).

Indexering van de canon
De canon wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie. Voor deze indexering hanteert Staatsbosbeheer het meest recente jaarcijfer van de consumentenprijsindex (CPI), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Periodieke herziening
In de meeste erfpachtcontracten is vastgelegd dat de canon periodiek opnieuw wordt berekend. Dat gebeurt elke 10 jaar (of in sommige bestaande contracten elke 6 jaar). De nieuwe canon berekenen we op basis van de grondwaarde en het canonpercentage van dat moment. Bij deze periodieke canonherziening wordt de grondwaarde dus opnieuw getaxeerd en het canonpercentage opnieuw berekend. Op deze manier wordt een stijgende of dalende grondprijs, en een stijgende of dalende rente, elke 10 jaar doorberekend in de canon. Daardoor blijft de canon actueel.