Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Erfpacht

Wat is erfpacht precies? En hoe is erfpacht bij Staatsbosbeheer geregeld? Antwoorden op veelgestelde vragen, voorwaarden en meer.

Erfpachtcontract

De antwoorden op veelgestelde vragen over het erfpachtcontract en de algemene voorwaarden die horen bij dat contract.

1. Welke voorwaarden gelden voor mijn contract?

Niet elk erfpachtcontract heeft dezelfde voorwaarden. Welke voorwaarden en afspraken in uw geval gelden, staat in uw contract. Daarin staan de algemene en bijzondere voorwaarden die zijn vastgelegd voor uw erfpachtzaak. Vanaf 2012 gelden nieuwe erfpachtvoorwaarden voor de nieuwe contracten die we afsluiten. Mogelijk kunt u gebruikmaken van de overgangsregeling om over te stappen op een nieuw erfpachtcontract volgens de erfpachtvoorwaarden van 2012 of de geactualiseerde erfpachtvoorwaarden van 2015. Als u vragen heeft over de voorwaarden in uw contract of de overgangsregeling, kunt u ook contact met ons opnemen voor een toelichting.

2. Wat houden de nieuwe erfpachtvoorwaarden van 2015 in?

In 2012 heeft Staatsbosbeheer de erfpachtvoorwaarden gemoderniseerd. In 2015 zijn deze voorwaarden geactualiseerd. Het gaat vooral om aanpassingen waardoor de canon zich stabieler en voorspelbaarder ontwikkelt. Als erfpachter wordt u zo met minder grote fluctuaties in de canon geconfronteerd, en het is ook van belang voor de financierbaarheid van de erfpachtcontracten. Voor alle nieuwe contracten die we afsluiten, gelden vanaf nu de algemene voorwaarden van 2015.

Belangrijkste wijzigingen 2015:

  • Canonpercentage: om grote jaarlijkse verschillen te voorkomen, baseren we het canonpercentage in de nieuwe erfpachtvoorwaarden op een gemiddeld rentepercentage van de afgelopen 10 jaar, in plaats van de afgelopen 5 jaar. Ook bestaat nu de extra keuzemogelijkheid om bij aanvang van het contract het canonpercentage vast te zetten voor 30 jaar (het canonpercentage wordt dan verhoogd met 1%).
  • Dempingsregeling: bij canonherziening (gewoonlijk elke 10 jaar) wordt de stijging of daling van de nieuwe grondwaarde in de nieuwe erfpachtvoorwaarden beperkt tot niet meer dan 130% en niet minder dan 70% van de ‘geïndexeerde oude grondwaarde’. De geïndexeerde oude grondwaarde is de waarde die de grond had bij de uitgifte in erfpacht of bij de vorige herziening, aangepast aan de inflatie.
  • In de toelichting op de erfpachtvoorwaarden 2015 vindt u meer uitleg over de berekening van canonpercentages en de dempingsregeling.

3. Kom ik in aanmerking voor nieuwe voorwaarden?

Als u al erfpachter bent van Staatsbosbeheer, kunt u mogelijk ook overstappen naar nieuwe erfpachtvoorwaarden. In sommige gevallen heeft u daarbij de keuzemogelijkheid tussen de algemene voorwaarden van 2012 en die van 2015. In de overgangsregeling vindt u een beschrijving van de keuzemogelijkheden die u heeft.

4. Wat moet ik doen als mijn erfpachtcontract binnenkort eindigt?

Erfpacht bij Staatsbosbeheer geldt voor een bepaalde tijd, meestal voor 30 jaar. In veel gevallen kan de erfpacht vervolgens weer voor dertig jaar worden voortgezet. Als beide partijen (de erfpachter en Staatsbosbeheer) de erfpacht willen voortzetten, wordt de grond opnieuw in erfpacht uitgegeven op basis van de Erfpachtvoorwaarden 2015. In de overgangsregeling is beschreven hoe de overstap naar de nieuwe voorwaarden in zijn werk gaat.

Beëindiging contract door Staatsbosbeheer
Minstens 5 jaar voor de einddatum van uw erfpachtcontract beoordeelt Staatsbosbeheer of de erfpacht nog steeds past binnen de doelstellingen van Staatsbosbeheer en de bestemmingsplannen voor die plek. Als erfpacht niet meer past, kan Staatsbosbeheer besluiten het contract niet voort te zetten. Als het contract niet wordt verlengd, vergoedt Staatsbosbeheer de waarde van de opstallen (gebouwen) – tenzij in het contract een andere regeling is opgenomen.

Beëindiging contract door erfpachter
U kunt ook zelf de erfpacht beëindigen als uw contract afloopt. Tot uiterlijk 2 jaar van tevoren kunt u aangeven dat u het contract niet wilt verlengen. In overleg regelen we de verdere afhandeling en de eventuele vergoeding voor de gebouwen, afhankelijk van de afspraken die hierover in het contract zijn gemaakt.

Tussentijdse beëindiging
Het erfpachtcontract kan tussentijds niet eenzijdig worden beëindigd door een van beide partijen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan het contract worden ontbonden, bijvoorbeeld als er sprake is van een zwaarwegend algemeen belang. In dat geval krijgt u de schade vergoed.

Tips

  • Informeer bij uw notaris of de belastingdienst naar de verschuldigde overdrachtsbelasting bij voortzetting van het contract.
  • Wilt u weten of voortzetting van uw contract mogelijk is? Vijf jaar voordat het contract verloopt, laat Staatsbosbeheer u dit weten.
  • Wilt u geen voortzetting? Geef dat dan uiterlijk 2 jaar voordat uw contract verloopt aan bij Staatsbosbeheer.