Contact

Zakendoen

Met 200 genodigden vierden we op 12 september 2019 in Almere de 120ste verjaardag van Staatsbosbeheer met als motto: samen maken we Nederland mooier.

Samen maken we Nederland mooier

Een 200-tal genodigden vierden op 12 september 2019 in Almere de 120ste verjaardag van Staatsbosbeheer. Onderhoudende sprekers, livemuziek van het Edison-winnende Mudita, een gezellige borrel, een smakelijke maaltijd en fijn netwerken: het was een gevarieerd en feestelijk evenement, gevierd vanuit één gedachte: ‘Samen maken we Nederland mooier.’

Op Stadslandgoed De Kemphaan in Almere zat het weer op deze dag flink mee en de tentenaccommodatie gaf het evenement een mooi en passend buitentintje. Binnen in de grote tent kreeg de inhoud – afgewisseld met muziek – volop de ruimte. Er was een aantrekkelijk programma, waarin de rol van Staatsbosbeheer direct én indirect aandacht kreeg.

“Verbinding met de samenleving blijven maken”

Freek Rebel, specialist op het gebied van natuur- en arbeidsparticipatie, vertelde hoe Staatsbosbeheer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuw perspectief biedt – en in veel gevallen ook een echte baan.

Meer over participatie

“Bijdrage leveren aan kwaliteit van leven”

Architect Francine Houben nam de aanwezigen mee in haar ideeën voor de vorming en verdere ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land.

Meer over de ideeën van Houben

“Het besef, de zorg, maar ook de actie”

Voormalig RTL-weervrouw Margot Ribberink deelde haar kijk op het klimaatprobleem en vertelde hoe zij persoonlijk een bijdrage levert: direct door geen vlees meer te eten en reizen per vliegtuig af te zweren. En indirect door de samenleving te mobiliseren en tot actie op te roepen.

Meer over de actie van Ribberink

“Meer accent op buiten”

Sylvo Thijsen, directeur van Staatsbosbeheer, blikte kort terug op de afgelopen 120 jaar, maar keek vooral ook vooruit naar de wijze waarop de organisatie de komende jaren ingaat: met meer slagvaardigheid en effectiviteit, kortere lijnen, sterkere ondersteuning van boswachters en andere sleutelmedewerkers en in het algemeen: met nog meer accent op ‘buiten’.

Meer over de richtingpaaltjes

“Interessante gedachten”

Heden en verleden van Staatsbosbeheer, initiatieven rond participatie, het ontwikkelen van een nieuw Nationaal Park en zorgen om het veranderende klimaat: het evenement van Staatsbosbeheer bood inspiratie én stof tot nadenken. Dat vonden ook deze bezoekers, die het gebodene ieder op eigen wijze waardeerden.

Over wat de gasten vonden

Ten slotte gaf kleinkunstenaar Frank van Pamelen zijn visie op de inbreng van de sprekers. Met als prikkelende uitsmijter en stof tot discussie tijdens de aansluitende netwerkborrel met diner: “Staatsbosbeheer is 120 jaar geleden opgericht om de mens tegen de natuur te beschermen. Vandaag is het Staatsbosbeheer dat vooral de natuur tegen de mens moet beschermen.”

Hoe je ook over Van Pamelens analyse denkt, over één ding waren de verjaardagsgasten uit alle geledingen van de samenleving het eens, blijkens hun aanwezigheid op deze dag: ‘Samen maken we Nederland mooier.’