subtitel

Bosbeheer

Zorgen voor bossen, dat is bomen planten en snoeien, en ook bomen kappen. Werken in het bos is in een drukbevolkt land als Nederland onvermijdelijk. Waar 17,2 miljoen mensen wonen, en bijzondere dieren en planten leven, worden veel eisen gesteld aan het bos. Dat vraagt om zorgvuldig afwegen en beheren. Altijd in samenhang met wat (inter)nationale natuurdoelstellingen en de omgeving nodig heeft. Dat doen we zo veel mogelijk in overleg met belanghebbenden, zoals overheden, kennisinstellingen, bewoners in de streek en ondernemers. Want bos- en natuurbeheer, dat is de juiste balans vinden tussen duurzaam beschermen, beleven en benutten.
Bosbeheer

Bomen kappen

Door te kappen helpen we de meest vitale bomen, maken we ruimte voor jonge bomen (‘dunnen’ en verjonging van bos) en vervangen we zieke bomen (zoals bij essentaksterfte of de letterzetter). Soms moeten delen van het bos wijken voor andere, waardevolle natuur (om meer leefruimte voor bedreigde dier- en plantensoorten te creëren die afhankelijk zijn van open landschappen). Het gaat uiteindelijk om de beste natuur op de beste plek.

Bosbeheer in beeld

Zorgvuldig bosbeheer

Bosbeheer doen we met de grootst mogelijke zorg. Niet voor niets zijn we al ruim 20 jaar FSC-gecertificeerd. FSC is het strengste onafhankelijke keurmerk ter wereld voor duurzaam bosbeheer. Dat betekent onder andere dat we nooit méér hout uit het bos oogsten dan er bijgroeit. We kappen altijd met speciale aandacht voor bijzondere natuurwaarden, en zorgen ervoor dat het hout van de gekapte bomen uit onze gebieden zo hoogwaardig mogelijk wordt toegepast. Bijvoorbeeld voor meubels en vloeren. Want zolang dat hout gebruikt wordt, blijft CO2 vastgelegd.

Geen boom zomaar om

Meer bos

Staatsbosbeheer wil, net als vele Nederlanders, meer bos in Nederland. En de klimaatdoelstellingen van de regering vragen daar meer dan ooit om. Daarom planten wij de komende jaren in ieder geval 5.000 hectare bos in onze eigen gebieden waar dat kan. En we pleiten voor uitbreiding van het totale bosoppervlak in Nederland. Dat vraagt ook om politieke en bestuurlijke keuzes.

Bosvisie

Met ruim een kwart van het totale Nederlandse bosoppervlak in eigendom is Staatsbosbeheer de grootste bosbezitter van ons land. Logisch dat het doen en laten van zo’n grote ‘bosbaas’ met belangstelling – en soms argusogen – wordt gevolgd. Aan de hand van zes maatschappelijke discussiepunten lees je hier de visie van Staatsbosbeheer op bos(beheer). Meer over de bosvisie
Meer over de bosvisie