Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Landschapsontwikkeling Kunderberg

Het landschap van de Kunderberg wordt verder ontwikkeld, waardoor bijzondere flora en fauna zoals de orchidee en de grauwe klauwier betere kansen krijgen. We nemen hiervoor maatregelen, zoals schapenbegrazing, poelen aanleggen, graften herstellen en rasters plaatsen. Hierdoor keert het kleinschalig landschap van vroeger met al haar soortenrijkdom weer terug.

Locatie

Ubachsberg, Voerendaal, Kunderberg, Zuid-Limburg.
De Kunderberg ligt op de flank van het Plateau van Ubachsberg. Het plateau ligt op de Kunrader breuk en heeft daardoor steile randen en dagzomend kalkgesteente.

Looptijd

De werkzaamheden starten in februari 2022 en duren naar verwachting tot in maart 2022.

De Kunderberg

De Kunderberg in de gemeente Voerendaal bestaat uit bossen, holle wegen en de beroemde kalkgraslanden waar orchideeën goed gedijen. Ruim 80 zeldzame plantensoorten komen hier voor, waaronder de grote muggenorchis. Typisch zijn ook de met struweel begroeide graften in dit gebied en de holle wegen. Op een aantal plaatsen liggen oude kalksteengroeves. Het gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit betekent dat er natuurwaarden voorkomen die zelfs op Europees niveau beschermingswaardig zijn.

Landschapsontwikkeling

Als het aan Staatsbosbeheer ligt, krijgt de Kunderberg nog meer de uitstraling van vroeger: een kleinschalig landschap met veel afwisseling tussen nat en droog, open vlaktes en beschutte hoekjes, zonnige of juist koele, schaduwrijke plekjes. Deze afwisseling trekt veel verschillende bijzondere planten en dieren aan, wat leidt tot een weelderige biodiversiteit waar de natuur sterk en krachtig van wordt.

Werkzaamheden

We gaan rasters plaatsen om schapenbegrazing mogelijk te maken. Daarnaast worden de graften aangepakt. Diverse bomen worden weggehaald, zodat struiken en ander struweel de kans krijgt om te groeien. We pakken ook de poelen aan. Het is een drinkplaats en het geeft libellen en amfibieën de kans om van natte plek naar natte plek te migreren, waar ze op een genetische gezonde manier kunnen voortplanten.

We hebben voor de werkzaamheden onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van nesten en bijvoorbeeld de geelbuikvuurpad en das. Tijdens de werkzaamheden wordt hier rekening meer gehouden. U kunt machines horen en zien in het gebied. Staatsbosbeheer probeert de overlast tot een minimum te beperken. Het gebied ziet er tijdens en na de werkzaamheden wat gehavend uit. De natuur herstelt zich vanzelf weer.

Natura 2000

Dit landschapsherstel wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Rijk en Provincie Limburg. Dit project wordt gesubsidieerd door het Rijk en de provincie Limburg in het kader van Natura 2000. Natura 2000 is een netwerk van Europees beschermde natuurgebieden waar maatregelen worden genomen om in Europa zeldzame leefgebieden en soorten te beschermen. Hierin werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers nauw samen.

Meer informatie

Volg voor de laatste ontwikkelingen het Boswachtersblog.

Toon project op kaart
Locatie project
Wim Vanweersch, projectleider
Vragen over dit onderwerp? Wim Vanweersch Projectleider