Werk in uitvoering

Boswerkzaamheden Savelsbos

  • 08 januari 2024

In het Savelsbos, voert Staatsbosbeheer vanaf eind januari 2024 kapwerkzaamheden uit in de bosranden om meer lichtinval op de bodem te verkrijgen ten gunste van lichtminnende kruiden en struiken. Daarnaast worden er maatregelen uitgevoerd ter verbetering van het leefgebied van de eikelmuis.

Eikelmuisje op tak (foto: Wesley Overman - Zoogdiervereninging)

Locatie

Zuid-Limburg: Sint Geertruid, Savelsbos.

Looptijd

Van 29 januari tot 15 maart 2024. Het een relatief kleinschalig project waardoor alle maatregelen in een korte periode kunnen worden uitgevoerd.

Bosbeheer

Door veranderingen in het beheer (nu: niets doen, vroeger: hakhoutbeheer) is de kwaliteit van het eiken-haagbeukenbos achteruitgegaan. Door het donkerder worden van het bos, komt minder licht op de bodem en verdwijnen licht minnende struiken en bomen. Door middel van hakhoutbeer, bosrandbeheer en het kappen van enkele bomen, kan deze situatie worden verbeterd. Typische soorten van het habitattype, waaronder vele bijzondere planten en soorten als de eikelmuis, kunnen profiteren van dit beheer. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het kappen van struweel in de bosrand in de zuidrand van het bos. Deze bosrand wordt cyclisch beheert. Dat wil zeggen dat er nu 2 vakken gekapt worden en de overige vakken in de komende jaren worden gekapt. Bij het kappen wordt 50% van het struweel gehandhaafd. Daarnaast worden verspreid in het bos bomen verwijderd, gesnoeid of omgeduwd. Dit wordt gedaan om meer horizontale structuur in het bos te verkrijgen ten gunste van het leefgebied van de eikelmuis. Tijdens de werkzaamheden worden er wandelpaden afgesloten i.v.m. de veiligheid. De wandelroutes worden omgeleid. Het bos en paden zullen tijdens de werkzaamheden een rommelige aanblik geven. Na de werkzaamheden worden de paden hersteld zodat deze weer goed begaanbaar zijn.

Samenwerking

Dit project wordt gesubsidieerd door Provincie Limburg.

Contact
Projectleider Pieter Puts
Pieter Puts Projectleider
Meer over dit onderwerp