Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Boswerkzaamheden Putberg

De Putberg bestaat grotendeels uit een oud hakhoutbos (eiken-haagbeukenbos). Op de steile kalkrijke hellingen staan in het bos veel bijzondere planten, die vooral in het voorjaar te bewonderen zijn. In het bos ontspringt ook een waardevolle bronbeek, waar veel bijzondere amfibieën voorkomen.

Bovenop de berg zijn de restanten van een kalkbranderij, Groeve Putberg, te vinden. In de hellingwand zijn nog twee kalkovens uit vroegere tijden te bewonderen. Verschillende essen, verspreid over de Putberg zijn de afgelopen tijd aangetast door een schimmel die ervoor zorgt dat de takken en bomen afsterven.

Er staan meerdere zieke essen langs het enige wandelpad dat hier loopt. Deze essen kunnen een gevaar vormen voor wandelaars, omdat ze instabiel kunnen zijn. De essen worden gecontroleerd en zieke bomen worden verwijderd. Op plekken waar gaten ontstaan in het bos worden nieuwe inheemse bomen geplant, zoals bijvoorbeeld de winterlinde en zoete kers. De aanplant gaat niet op korte termijn plaatsvinden, maar in de volgende winter.

Locatie

De Putberg, een heuvel en prachtig natuurgebied ten oosten van Ubachsberg, gemeente Voerendaal, Zuid-Limburg.

Looptijd

Januari 2022 - eind februari 2022 

De Putberg

In het bos staan veel bijzondere planten, die vooral in het voorjaar te bewonderen zijn. Zo groeien er op sommige plekken bijzondere wild orchideeën. Het verwijderen van enkele bomen is voor deze soorten niet slecht. Een beetje licht op de bosbodem kunnen de omstandigheden doen verbeteren. Door zorgvuldig met de kap en de aanplant om te gaan, kunnen de planten een beetje geholpen worden.

In het bos ontspringt ook een waardevolle bronbeek, waar veel bijzondere amfibieën voorkomen, die elders niet in Nederland voorkomen. De bron is een zogenaamde kalktufbron. Doordat het grondwater hier veel kalk bevat, zet zich op takjes in de beek kalk af, waarop weer bijzondere mossen kunnen groeien.

Het gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit betekent dat er natuurwaarden voorkomen die zelfs op Europees niveau beschermingswaardig zijn.

Essen verwijderen

 We gaan zieke essen verwijderen uit het hellingbos op de berg. Die kunnen onstabiel zijn doordat takken afsterven en op het wandelpad terecht kunnen komen. Het gebied is kwetsbaar door de aanwezigheid van kalk in de grond. Vanwege de kwetsbaarheid van het bos gaan we voorzichtig te werk, het gebruik van machines is daarom niet of heel beperkt mogelijk.

Op plekken waar dat nodig is worden nieuwe inheemse bomen geplant, zoals bijvoorbeeld de winterlinde en zoete kers. Dit vindt de volgende winter plaats. Ook proberen we jonge bomen en struiken zo veel mogelijk te sparen. Deze soorten komen van nature voor in de hellingbossen van Zuid-Limburg. De aanplant van deze bomen komt de voorjaarsflora ten goede.

Natuurherstel

Dit project wordt gesubsidieerd door het Rijk en de provincie Limburg in het kader van Natura 2000. Natura 2000 is een netwerk van Europees beschermde natuurgebieden waar maatregelen worden genomen om in Europa zeldzame leefgebieden en soorten te beschermen. Hierin werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers nauw samen.

Werkzaamheden in het veld

Helaas zijn veel essen in het hellingbos aangetast door een schimmel. Ook staan er meerdere zieke essen langs de wandelpaden. Deze essen kunnen een gevaar vormen voor wandelaars, omdat ze instabiel kunnen zijn. De essen worden gecontroleerd en zieke bomen worden verwijderd. Vanwege de kwetsbaarheid van het bos gaan we voorzichtig te werk, het gebruik van machines in het bos is daarom niet of heel beperkt mogelijk. Ook proberen we jonge bodem en struiken zo veel mogelijk te sparen. Tijdens de werkzaamheden worden de wandelpaden afgesloten.

Meer informatie

In de onderstaande video vertelt boswachter Niki Jasper over de essentaksterfte en de maatregelen in de Putberg.

 

Volg voor de laatste ontwikkelingen het Boswachtersblog van Limburg.

Toon project op kaart
Locatie project
Wim Vanweersch, projectleider
Vragen over dit onderwerp? Wim Vanweersch Projectleider