Werk in uitvoering

Boswerkzaamheden Geuldal

  • 24 november 2023

In Natura 2000-gebied het Geuldal, voert Staatsbosbeheer in de winter van 2023/2024 bosrandenbeheer uit om natuurdoelstellingen in het gebied te behalen en structuurrijke, gevarieerde bosranden te creëren voor o.a. de hazelmuis.

Bosrand in het Geuldal

Locatie

Zuid-Limburg: Natura 2000-gebied Geuldal, onderdeel Vijlenerbos, Schweibergerbos & Diependal.

Looptijd

Het bosrandenbeheer start vanaf begin december en is afgerond vóór 1 maart 2024. In de winter werken betekent rekening houden met de weersomstandigheden, dat bepaalt vaak de werksnelheid. Het bosrandenbeheer is het eerste onderdeel van het werk dat in een groter gebied in Wolfhaag in 2024 gaat plaatsvinden.

Bosranden

Door het uitvoeren van bosrandbeheer worden struweel-, mantel- en zoomvegetaties ontwikkeld. In de Vijlenerbossen, Schweibergerbos en Diependal, worden diverse bosranden ontwikkeld. Bosranden zijn een waardevol biotoop op zichzelf: door de structuurrijke overgangen van grasland, zoom, bos zal de diversiteit en betekenis voor verschillende planten en dieren toenemen. De icoonsoort is wel de hazelmuis, oftewel “het aapje van het zuiden”, maar ook vele vlinders, zoals de Spaanse vlag en andere insecten zoals het vliegend hert profiteren juist van deze overgangen. Het is er warm en er staat een grote diversiteit aan planten en struiken, waar deze insecten van leven.

Werkzaamheden

Verspreid over het gebied vinden diverse werkzaamheden plaats. Op verschillende plekken worden bomen (met name esdoorns) omgezaagd en de struikenbeplanting terug gezet. Dit vindt kleinschalig plaats, er worden op verschillende plekken “happen” uit de bosrand genomen. Er wordt een raster geplaatst bij een graft die door ons beheerd wordt. Zaailingen van de esdoorn en Amerikaanse vogelkers worden uit de bosrand verwijderd. Op delen waar de bosrand niet goed ontwikkeld is, worden soorten aangeplant, zoals zoete kers, Gelderse roos en lijsterbes. Om vraat door dieren te voorkomen, worden boombeschermers geplaatst, deze worden over een aantal jaren verwijderd. Het betreft kleinschalige werkzaamheden welke vanuit de naastliggende weilanden worden uitgevoerd. De overlast voor de bezoeker is beperkt

Samenwerking

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000-herstelmaatregelen en gesubsidieerd door de Provincie Limburg. Natura 2000 is een netwerk van Europees beschermde natuurgebieden waar maatregelen worden genomen om in Europa zeldzame leefgebieden en soorten te beschermen. Hierin werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers nauw samen. De bosranden zijn het eerste deel van werkzaamheden die uitgevoerd worden tot en met het najaar van 2024.

Contact
Projectleider Pieter Puts
Pieter Puts Projectleider
Meer over dit onderwerp