Werk in uitvoering

Runderen in Ter Wupping

  • 19 oktober 2023

Aan de rand van Ter Wupping vind je een kleinschalig heischraal gebiedje. Naast heide groeien er verschillende grassen en kruidenrijke soorten. Maar doordat we het gebied ieder jaar maaien is de structuur niet zoals we die graag zien. Daarom gaan we runderen inzetten om dit gebied te beheren.

Doorkijkje in Ter Wupping

Locatie

Ter Wupping, Westerwolde (GR).

Looptijd

November 2023 - december 2023.

Heischraal grasland

Heischraal grasland staat onder druk door vermesting en verzuring. Plantensoorten maar ook insecten en reptielen verdwijnen daardoor. Met deze werkzaamheden en ingrepen keren we dit proces en zetten we in op een rijkere en meer gevarieerde natuur.

Runderen doen het werk

Door runderen in te zetten om het (kruidenrijke) gras tussen de heide weg te grazen en te stoppen met maaien, gaan we dit herstellen. We omheinen daarom dit gebiedje en geven het daarna ‘in beheer’ bij runderen. Zo ontstaat er meer variatie in de structuur van begroeiing en dat komt het insectenleven ten goede. Het gebied wordt dan langzaamaan soortenrijker. Is het project geslaagd, dan zien we straks meer libellen en vlinders, maar ook mieren(hopen) en kleine zoogdieren.

Omheining en wandelen

Op zes verschillende plekken plaatsen we klaphekjes in de omheining, zodat de wandelpaden goed bereikbaar blijven. Binnen de omheining, daar waar runderen grazen, zijn honden aangelijnd welkom. Voor het plaatsen van de omheining is het nodig te snoeien. De boomwallen blijven intact, alleen langs de randen van het grasland en de boomwal snoeien we.

Planning en toegankelijkheid

In november doen we de voorbereidingen, zoals snoeien en het plaatsen van de omheining. In december volgt het plaggen en plaatsen we de vee roosters. In het voorjaar van 2024 hopen we de runderen te ontvangen in Ter Wupping. Het gebied blijft toegankelijk voor wandelaars. En ook honden zijn aangelijnd welkom.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd met subsidie van de provincie Groningen als onderdeel van het landelijk Programma Natuur. Dat is een programma waarmee provincies gecompenseerd worden voor de problemen die ontstaan door stikstof.

Contact
Hein Kuiper Projectleider
Meer over dit onderwerp