Werk in uitvoering

Bosaanplant Groote Vliet

Staatsbosbeheer gaat eind dit jaar nabij de Groote Vliet zo'n 10 hectare nieuw bos aanplanten. We streven naar een divers bos, met verschillende boomsoorten, struiken en planten.

Locatie

Ten westen van de Groote Vliet, Medemblik, West-Friesland, Noord-Holland.

Looptijd

Start: juni 2021 – eind 2021/begin 2022

  • Fase 1: Planvorming, bijeenkomsten en vergunningaanvraag (juni-sep)
  • Fase 2: Voorbereiding werkzaamheden (sep-nov)
  • Fase 3: Inplanten (vanaf start plantseizoen, november 2021, tot voorjaar 2022.

Groote Vliet

De Groote Vliet is een natuurgebied in de gemeente Medemblik van ruim 97 hectare groot. Op dit moment is er 12 hectare bos in het gebied. Staatsbosbeheer gaat hier eind dit jaar bos aanplanten. Bij de Groote Vliet, ten zuiden van Medemblik, heeft Staatsbosbeheer diverse natuurgebieden in beheer. Onderdeel hiervan is een gebied ten westen van het water, grenzend aan het recreatiepark Vlietlanden, van zo’n 17 hectare. Hier wil Staatsbosbeheer op de meest noordelijke percelen zo’n 10 hectare extra bos aanplanten (zie kaartje). De aanleg van het bos komt voort uit de verplichte compensatie van de 7,6 hectare bos die in najaar van 2020 in Schoorl in het Dr. Van Steijnbos is gekapt. 

Het nieuw aan te planten bos zal aansluiten bij het al bestaande bos, waardoor het totale bosoppervlakte in het gebied circa 22 hectare wordt. Daarnaast blijft een deel van het gebied moeras, rietland en overstromingsgrasland, zodat er ook voor weidevogels en amfibieën voldoende plek blijft.

We streven naar een divers bos, met verschillende boomsoorten, struiken en planten. Goed voor het klimaat en goed voor de biodiversiteit in het gebied. We hopen dat vele generaties het jonge bos zullen zien opgroeien en ervan kunnen genieten.

Planvorming

Begin juli 2021 dienen we bij de gemeente Medemblik de aanvraag voor de omgevingsvergunning in. Deze komt naar verwachting in de 2e helft van augustus ter inzage via de gemeente Medemblik. In de voorbereiding hebben we twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd om de werkwijze en plannen toe te lichten en om ideeën en wensen uit de omgeving op te halen. Meer over deze avonden lees je in het Boswachtersblog.

Op basis van alle gesprekken met de omgeving hebben we een definitief ontwerp gemaak en een toelichting bij het ontwerp. Dit ontwerp met uitgangspunten en randvoorwaarden is bijgevoegd bij de omgevingsvergunning.

Inplanten

Zodra in november het plantseizoen start, starten we met inplanten. Ook hier willen we graag de omgeving bij betrekken.

Invulling recreatie

Vanuit de subsidieregeling van het ministerie van LNV hebben we alleen budget beschikbaar voor het aanplanten van het bos. Voor de aanleg van recreatieve voorzieningen, zoals fiets- en wandelpaden, bankjes en mogelijke andere invullingen, hebben wij momenteel geen budget. In de planvorming van de aanleg van het bos, houden we hier uiteraard wel rekening mee. Bijvoorbeeld door ruimte te laten voor wandel- en fietspaden. We staan er uiteraard open voor om dit te zijner tijd met de betrokken partijen verder in te gaan vullen.

Het bos groeit met de toekomst mee

Een bos ontwikkelt zich over vele decennia. De jonge boompjes die geplant worden, zijn zo’n 1-2 meter hoog, afhankelijk van de boomsoort. Na een jaar of vijf staan er naar schatting kleine bomen van zo’n 5 meter hoog. Na circa 10-15 jaar zal het er echt als een bos uit gaan zien. Dit is uiteraard afhankelijk van de type bomen, klimaatinvloeden en overige onvoorziene omstandigheden.

Klimaat en biodiversiteit

Nieuw bos levert een bijdrage aan de beperking van de klimaatverandering. Het draagt ook bij aan de soortenrijkdom in de natuur, de kwaliteit van het landschap, waterbuffering, de gezondheid van mensen, en de aantrekkingskracht voor toeristen en recreanten.

Werkzaamheden in het veld

Als alles goed verloopt, starten we in november met het inplanten van de bomen. We willen hier graag de omgeving bij betrekken. Meer informatie hierover volgt.

Samenwerking

De aanleg van het bos wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV.

In de planvorming werken we samen met de gemeente Medemblik. Ook betrekken we graag de direct aanwonenden van het recreatiepark Vlietlanden en overige geïnteresseerden bij het ontwerp en het planten van het nieuwe bos.

Meer informatie

Contact
Boswachter Hans-Erik Kuypers
Mikal Folkertsma Boswachter
   
Meer over dit onderwerp