Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Vlietland boswerkzaamheden

Staatsbosbeheer beheert in opdracht van de provincie Zuid-Holland recreatiegebied Vlietland. Regelmatig staan boswerkzaamheden gepland die het gebied veilig en toegankelijk houden. Een deel van de bomen in het gebied is verzwakt door de essentaksterfte, een besmettelijke schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. In één vak worden de essen die het zwaarst zijn aangetast door de ziekte, en daardoor een direct gevaar vormen voor bezoekers, verwijderd. Bomen die niet of nauwelijks zijn aangetast worden gespaard.

Daarnaast staan er veel instabiele populieren en wilgen langs wegen en paden. Deze bomen vormen mogelijk een gevaar voor bezoekers. De schaal van de maatregelen heeft tot bezorgdheid geleid bij de gebiedspartijen van Vlietland en bij omwonenden. Door provincie Zuid-Holland is daarom besloten om de kapwerkzaamheden nader te onderzoeken. In overleg met de gebiedspartijen is gekomen tot een gedragen aanpak.

 

Bijgestelde maatregelen 

Eind 2019 is er na goed overleg met de gebiedspartijen een aanvullend advies uitgebracht door een externe bomendeskundige over de minimaal noodzakelijke maatregelen om het gebied veilig te krijgen voor aankomend recreatieseizoen. Dit advies is besproken met de gebiedspartijen en provincie Zuid-Holland. Dit leidt tot één of een combinatie van de volgende maatregelen:

  • Snoeien of toppen van de boom: verwijderen van enkele dode of gevaarlijke takken (gemarkeerd met een witte stip);
  • Vellen van boom: als het noodzakelijk is voor de veiligheid om de hele boom weg te halen, dan wordt deze in zijn geheel verwijderd. Andere gezonde bomen of struiken worden zo veel mogelijk gespaard (gemarkeerd met een oranje stip). 

Overlast

De werkzaamheden worden begeleid door Staatsbosbeheer. Ze starten eind januari 2021 en zullen naar verwachting 3 week duren. Tijdens de werkzaamheden zal de parkeerplaats of een rijbaan waar gewerkt wordt worden afgesloten. Hierdoor wordt voor het verkeer de overlast tot een minimum beperkt.

Zorgvuldig aan de slag

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier, volgens de richtlijnen van Gedragscode Bosbeheer. Zo wegen we zorgvuldig af welke bomen weg moeten. Ook wordt voor aanvang van de werkzaamheden bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels, nestholtes of holtes met vleermuizen aanwezig zijn in het werkgebied. Deze bomen met een bijzondere natuurwaarde worden met linten gemarkeerd. Hier wordt tijdens het werk extra zorgvuldig gewerkt.

Deze pagina zal regelmatig geüpdatet worden met de laatste stand van zaken.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Staatsbosbeheer Den Haag via westvoorden@staatsbosbeheer.nl of bel via 070-3851050. 

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp? Staatsbosbeheer