Werk in uitvoering

Boswerkzaamheden bij Vierhouten

Staatsbosbeheer voert boswerkzaamheden uit in de bossen ten oosten van Vierhouten. Deze bossen beheren we voor een gezonde en gevarieerde natuur, de recreant en kwaliteitshout.

Per persoon gebruiken we gemiddeld 1 kubieke meter hout per jaar. Ongeveer 10% hiervan komt uit ons eigen land en 3% daarvan uit de bossen van Staatsbosbeheer.

Locatie

Bossen ten oosten van Vierhouten rond Hendrik Mouwenveld, Veluwe.

Looptijd

15 juli tot eind oktober 2024.

Gezond en gevarieerd bos

Bij de boswerkzaamheden komt hout vrij. Iedereen in Nederland gebruikt hout, per persoon gemiddeld 1 kubieke meter per jaar. Ongeveer 10% hiervan komt uit ons eigen land en 3% daarvan komt uit de bossen van Staatsbosbeheer. Hoe mooi is het dat een deel van het hout dat we gebruiken uit eigen duurzaam beheerde bossen komt.

Dunning

Tijdens de boswerkzaamheden wordt er een dunning uitgevoerd. Hierbij worden bomen geveld, waardoor andere bomen meer ruimte krijgen om uit te groeien tot grote dikke bomen. Vooraf beoordelen we zorgvuldig in welke bosvakken dunning nodig is en welke bomen weggehaald worden. De bomen die geveld worden, zijn gemerkt met een oranje stip. Dit noemen we blessen.

We sturen ook op de soorten bomen in het bos, waarbij er meer ruimte komt voor loofhout. Wanneer er meerdere boomsoorten staan, is het bos weerbaarder tegen plagen en ziekten. Wanneer er een bijvoorbeeld een insect een boomsoort aantast, verlies je niet direct het hele bos maar enkel de aangetaste soort. Meerdere soortedn in een bos is ook gunstig voor de waterhuishouding en voor de diversiteit aan diersoorten. Zo zitten er op een inlandse eik meer dan 800 soorten. We blessen dus ook met het oog op een duurzaam en gevarieerd bos en er wordt nooit meer geoogst, dan dat er bijgroeit. Bos blijft dus bos.

Reguliere boswerkzaamheden

We hebben onze Veluwse bossen opgedeeld in vier werkblokken en er wordt maar één keer per vier jaar in een bepaald werkblok gewerkt. Dit betekent niet dat er in elk bosvak iedere vier jaar werkzaamheden zijn. Maar elk bosvak wordt wel één keer per vier jaar nagelopen om te beoordelen of er een dunning nodig is. Is dit niet het geval, dan kan het zijn dat er dus acht jaar lang geen werkzaamheden plaatsvinden.

Harvester

De houtoogstmachine, ofwel harvester, is een machine die de bomen velt en direct de stammen onttakt en op de gewenste lengte zaagt. De takken en toppen van de bomen, het tak- en tophout. blijft in het bos zodat de voedingsstoffen die erin zitten weer via de bodem opgenomen kunnen worden door andere bomen en planten. Een harvester is een grote machine die zeer nauwkeurig en precies werkt, zodat andere bomen geen onnodige schade oplopen. Er zijn vaste ‘dunningspaden’ in het bos, zodat de harvester de bosbodeum zo min mogelijk beschadigt. Deze paden zijn dus niet toegankelijk voor bezoekers omdat dit echt werkpaden zijn. We werken me een harvester omdat dit efficiënter is. Bomen kappen kost zo minder geld, waardoor er meer geld beschikbaar blijft voor overig natuurbeheer.

Voor de werkzaamheden starten, inventariseren boswachters de bosvakken om te kijken of er holen, nesten of plantvakken zijn die afgeschermd moeten worden.

Flora- en faunacheck

Het bos zit vol dieren. Niet alleen algemene vogelsoorten zoals een merel of koolmees, maar ook minder algemene zoals wespendief of zwarte specht kun je hier tegenkomen. En insecten, zoals bosmieren en libellen, amfibieën en zoogdieren als vos, das, ree, wild zwijn en hert. Om deze dieren te beschermen wordt er voor en tijdens de werkzaamheden een flora- en faunacheck gedaan. Een ecoloog inventariseert ieder bosvak waar gewerkt gaat worden en kijkt of er bomen met holtes of horsten (nesten), mierenhopen of holen van dassen of vossen zitten. Die worden zorgvuldig afgeschermd tijdens de werkzaamheden. Het gebied wordt gemarkeerd met lint en in de ruimte er omheen wordt niet gewerkt. Ook worden deze punten op een kaart aangegeven, zodat de harvestermachinist weet waar hij niet mag komen. De flora- en faunacheck wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer.

Bestemming hout

Wanneer de bomen omgezaagd zijn, halen we ze uit de bosvakken. Stammen met dezelfde kwaliteit worden op stapels bij elkaar gelegd. De kwaliteit van het hout, zoals diameter, rechtheid en lengte, bepalen de bestemming: langhout, zaaghout, vezelhout, en OSB. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC-gecertificeerd en komt dus uit duurzaam beheerde bossen. Op waargaatdithoutnaartoe.nl kun je zien wat met het hout gedaan wordt. 

Wegen en paden

Tijdens de werkzaamheden zijn enkele paden minder goed toegankelijk. Langs bepaalde wegen worden de geoogste bomen opgestapeld waarna ze later getransporteerd worden. Na afronding van alle werkzaamheden worden de wegen en paden zo snel mogelijk, en als het weer het toelaat, hersteld zodat ze weer goed toegankelijk zijn.

Contact
boswachter Alex Plantinga
Alex Plantinga Boswachter
 
Meer over dit onderwerp