Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Oostelijke Vechtplassen

Staatsbosbeheer voert in de Oostelijke Vechtplassen natuurherstelmaatregelen uit. We gaan de stikstoflaag verwijderen, natuurvriendelijke oevers aanleggen en het waterbeheer aanpassen, zodat dit Natura2000-gebied voor de toekomst behouden blijft.

Locatie

Westbroekse Zodden, Huis te Hart, Molenpolder en Noorder Maarsseveense Plassen in de Oostelijke Vechtplassen, ten noorden van Utrecht, Vechtstreek

Looptijd

2020, buiten het broedseizoen (maart-september) om.

Natuurherstel plassengebied

De Oostelijke Vechtplassen Utrecht is een uniek natuurgebied in het noordwestelijke gedeelte van de provincie Utrecht dat onderdeel is van het Europese Natura 2000-netwerk. Om dit natuurgebied te behouden voor de toekomst voert de provincie Utrecht herstelwerkzaamheden uit. De voedselrijke toplaag wordt afgeplagd, er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en aanpassingen aan het waterbeheer uitgevoerd.

Vanaf november 2019 wordt er gewerkt in de Westbroekse Zodden, Huis te Hart, Molenpolder en Noorder Maarsseveense Plassen.

Samenwerking

In Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht werken provincie Utrecht, AGV/Waternet, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de gemeenten Stichtse Vecht en de Bilt en LTO Noord sinds 2012 samen aan voorbereiding en uitvoering van herstelmaatregelen in het kader van natuurherstel Natura 2000. 

Deze partijen zijn vertegenwoordigd in het Bestuurlijk Platform Oostelijke Vechtplassen Utrecht.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Tineke Harlaar
Vragen over dit onderwerp? Tineke Harlaar Boswachter