Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Versteviging bronvijvers Springendal

Staatsbosbeheer werkt van juli t/m september aan de drie bronvijvers in het Springendal. De constructies worden verstevigd zodat de beken straks weer optimaal worden gevoed.

Locatie

Natuurgebied Springendal in Hezingen, Twente (OV).

Looptijd

Juli 2023 - Oktober 2023

Kwelwater

Het Springendal telt drie onnatuurlijke bronvijvers. Ze zijn in de jaren '20 van de vorige eeuw gegraven door de familie Jannink, de oorspronkelijke eigenaren van het Springendal. De bronvijvers worden gevoed door kwelwater. Dit water wordt in de vorm van regenwater in de bodem van de stuwwal geïnfiltreerd. Lokaal komt dit water weer aan de oppervlakte. De bronvijvers vormen de basis van het bijzondere watersysteem in het gebied. Als de vijvers vol water staan, lopen ze over en voeden ze de Springendalse beek. 

Werkzaamheden

De beschoeiing aan de waterkant wordt aangepast en er komen diepere damwanden in de grond. De nieuwe constructies worden passend in het landschap vormgegeven en zorgen ervoor dat het water weer netjes kan doorstromen. In de kleinste van de drie bronvijvers moet bovendien een lekkage worden gedicht, zodat het water weer over de afvoergoot gaat lopen. Daarnaast wordt bagger uit de kleinste bronvijver verwijderd.

Rond de bronvijvers wordt gewerkt met machines, daarom is het noodzakelijk om een aantal wandelpaden in de omgeving van de bronvijvers af te sluiten gedurende de werkzaamheden. Ter plaatse worden wandelroutes omgeleid.

Planning

Van half juli tot begin augustus 2023 werken we aan de kleine en kleinste bronvijvers. Na de bouwvak van eind augustus tot eind september 2023 ronden we de werkzaamheden aan de kleinste bronvijver af en werken we aan herstel van de grote bronvijver. Tussen 4 en 29 augustus zijn alle wandelpaden toegankelijk.

Samenwerking

De werkzaamheden vinden plaats in het kader van het Natura 2000-project ‘Springendal en Dal van de Mosbeek’. Staatsbosbeheer werkt in dit project samen met Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, LTO Noord, waterschap Vechtstromen, gemeente Dinkelland en gemeente Tubbergen. 

 

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Kees-Jan Westra
Vragen over dit onderwerp? Kees-Jan Westra Boswachter