Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer voert in de Schoorlse Duinen herstelmaatregelen uit in het kader van natuurherstel Natura 2000. Herstel van het duinsysteem is hard nodig om de natuurlijke dynamiek te laten terugkeren en om weerstand te bieden aan verdroging.

Locatie

Schoorlse Duinen in Noord-Holland. De plekken waar de komende 6 jaar gewerkt gaat worden, staan op dit kaartje.

Looptijd

2016-2022. Dit is de eerste fase van het programma natuurherstel Natura 2000 dat plaatsvindt in 3 perioden van 6 jaar. Tijdens en na elke periode laat de provincie Noord-Holland de werkzaamheden monitoren. Op basis daarvan worden keuzes gemaakt voor de volgende periode.

Noord-Hollandse natuur

De herstelmaatregelen die Staatsbosbeheer de komende 18 jaar in de Schoorlse Duinen uitvoert, maken onderdeel uit van de aanpak natuurherstel Natura 2000. De provincie en natuurbeheerders werken in het programma samen aan het herstel van de Noord-Hollandse natuur.

Natuurlijke dynamiek

De herstelmaatregelen zijn gericht op het herstellen van de natuurlijke dynamiek en het tegengaan van verdroging in de Schoorlse Duinen. Daardoor ontstaat er weer een gezond en veerkrachtig duinsysteem waarin voor de duinen kenmerkende planten- en diersoorten tot ontwikkeling kunnen komen. Zie de illustratie herstel van de natuurlijke dynamiek over de situatie voor en na de werkzaamheden.

Voorbereidend onderzoek

Ter voorbereiding op de werkzaamheden in winter 2018-2019 heeft Staatsbosbeheer ecologisch onderzoek laten verrichten in het gebied. Het onderzoek laat zien welke plekken het meest geschikt zijn voor het chopperen (het maaien van begroeiing en afvoeren van de bovenste humusrijke bodemlaag, zodat de heide zich kan verjongen) en op welke plekken bomen moeten verdwijnen. Bekijk de resultaten van dit onderzoek (pdf, 10 MB).

Staatsbosbeheer laat ook een hydrologisch onderzoek uitvoeren. Dat onderzoek moet nauwkeuriger inzicht geven in het effect van de herstelmaatregelen op de grondwaterhuishouding op langere termijn. Daarbij wordt enerzijds gekeken naar de valleien en anderzijds naar de bebouwde gebieden in de binnenduinrand. De resultaten van dit onderzoek worden in de eerste helft van 2019 verwacht.

Werkzaamheden in het veld

De werkzaamheden gedurende de hele projectperiode bestaan onder andere uit het graven van stuifkuilen, het verwijderen van bomen en het omvormen van naaldbos naar loofbos. Het graven van stuifkuilen in de zeereep en het verwijderen van bomen in de zone daarachter, zorgen ervoor dat wind en zand meer invloed krijgen en de dynamiek toeneemt. Zie de kaart met maatregelen in de periode 2016-2022. In januari 2019 zijn delen van de heide gechopperd.

Samenwerking

Provincie Noord-Holland is opdrachtgever en financiert de herstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen. Lees op hun website meer over hun aanpak van stikstof.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Vragen over dit onderwerp? Boukelien Bos Projectleider