Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel in De Bruuk

In Natura 2000-gebied De Bruuk is gewerkt aan het behouden en versterken van dit botanisch bijzondere moerasgebied. Om de vochtige graslanden (blauwgraslanden) te herstellen en uit te breiden is voldoende oppervlakte- en grondwater nodig. Om verdroging tegen te gaan, moet het kwelwater in het gebied langer worden vastgehouden.. In en rondom De Bruuk zijn maatregelen getroffen om het gebied natter te maken en het kwelwater vast te houden. Hierover is nauw overlegd met de omwonenden.

Locatie

De Bruuk ligt bij Groesbeek in de gemeente Berg en Dal (Gelderland)

Looptijd

2019 - 2021

Klein maar fijn

De Bruuk is niet groot (100 hectare) maar wel heel bijzonder: Hier liggen blauwgraslanden en veldrusgraslanden. Het gebied is een van de beste voorbeelden in Nederland met kleinschalige afwisseling van natte graslanden, struwelen, houtwallen en broekbossen. Daarom is het aangewezen als Natura2000-gebied. 

Werkzaamheden

In opdracht van Provincie Gelderland heeft Staatsbosbeheer in 2020 en 2021 werkzaamheden in De Bruuk uitgevoerd.. Sloten en greppels hebben aan de binnenkant een leemlaag gekregen om te voorkomen dat kalkrijk kwelwater via deze watergangen het gebied uit loopt. Want juist dit kalkrijke water is nodig om de bijzondere natuur in De Bruuk voor de toekomst te behouden. Het gaat hierbij om plantensoorten zoals blauwe zegge, Spaanse ruiter en verschillende soorten orchideeën en dagvlinders, zoals de zeldzame zilveren maan. Daarnaast is in het natuurgebied een aantal kleine stuwtjes vernieuwd.

Op dit kaartje (PDF) is te zien welke sloten en greppels zijn beleemd.

Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland hebben afgelopen jaren volop gewerkt op diverse plaatsen rondom De Bruuk. Ook deze werkzaamheden hebben een belangrijke positieve invloed op de natuur. De waterhuishouding is verbeterd, zodat het kalkrijke kwelwater zo goed mogelijk op peil blijft. Daarnaast is het natuurgebied De Bruuk met enkele hectaren uitgebreid ten oosten van het bestaande natuurgebied.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp? Marc Doppenberg