Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Gebiedsvisie Oostflank Purmerend

Meer woningen én meer groen in de Oostflank van Purmerend. Staatsbosbeheer denkt mee over deze opgave. De Oostflank is het gebied ten oosten van Purmerend, van de Baanstee Noord tot aan de Vurige Staart, waar o.a. het Purmerbos en de golfbaan onderdeel van uitmaken. Staatsbosbeheer is de eigenaar van het Purmerbos, dat een belangrijke en waardevolle rol heeft in dit gebied en voor de stad als geheel.

Gemeente Purmerend, BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling en Staatsbosbeheer maken samen een gebiedsvisie op de gehele oostkant van Purmerend. Er spelen diverse ontwikkelingen en uitdagingen in dit gebied, zoals woningbouw, versterken van natuur, recreatie en waterberging, die zo als één geheel bekeken worden. De partijen tekenden hiervoor op 27 oktober 2021 het Startakkoord Oostflank Purmerend. Kijk voor meer informatie over de visie op oostflankpurmerend.nl

Deelname Staatsbosbeheer

De gemeente Purmerend en BPD willen het woningtekort in Purmerend aanpakken door meer woningen te realiseren, o.a. in de stad en op de huidige golfbaan Burggolf. Ook een gebied ten zuiden van Purmerend, dat ‘Purmerend Zuid Zuid’ genoemd wordt, is een mogelijke locatie. Dit ligt nog niet vast. Waar woningbouw het beste kan plaatsvinden in de oostflank, wordt in de gebiedsvisie onderzocht.

Purmerend Zuid Zuid is deels eigendom van de gemeente en deels van Staatsbosbeheer. Als publieke organisatie kunnen en willen wij een bijdrage leveren aan grote maatschappelijke opgaven waar we allemaal voor staan, zoals het grote woningtekort in Nederland. Maar dat doen wij alleen als er per saldo meer natuur wordt gerealiseerd. Dat geldt ook voor Purmerend. Ons doel is dat er - ook bij woningbouw - aanzienlijke winst en meerwaarde geboekt wordt voor de natuur. Dus: een groter, sterker en beter Purmerbos voor mens én dier, en goede groene verbindingen tussen stad en buitengebied. De gemeente en BPD delen deze ambitie en zetten er hun gewicht achter om dat daadwerkelijk te realiseren.

In dit proces komen moeilijke afwegingen aan de orde. Is Staatsbosbeheer bereid een stuk bos in te brengen voor woningbouw, als het totale Purmerbos er per saldo groter en sterker op wordt? Waar kan de winst voor de natuur en recreatie zitten? Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen en vertrouwen in het proces, want naast bezwaren zien we ook de kansen. We zijn bereid om in een deel van het Purmerbos woningbouw mogelijk te maken, mits de natuur ter plaatse in Purmerend ruim gecompenseerd wordt, waardoor de nieuwe situatie een hoger kwaliteitsniveau krijgt. Kortom: alleen als de natuur er substantieel op vooruit gaat.

Participatie

Hoe moet de toekomstige ontwikkeling van deze Oostflank van Purmerend eruit gaan zien? Wat is die aanzienlijke winst voor de natuur in dit hele gebied? En waar is woningbouw mogelijk? Dat onderzoeken we in deze gebiedsvisie. En dat willen we samen doen met omwonenden en bewoners van Purmerend, liefhebbers van het Purmerbos, ondernemers en woningzoekenden. Ook het oordeel of het totaal er inderdaad beter van zal worden, bespreken we graag met iedereen die daar iets over wil zeggen. Wil jij meedenken over de ontwikkeling van de Oostflank? Meld je aan via oostflankpurmerend.nl/meedoen.

Inbreng Groene Metropool

We zien kansen om Purmerend als groene metropool te ontwikkelen. Het groen in de (nieuwe) wijken en het Purmerbos hebben in de gebiedsvisie Oostflank een belangrijke positie. Wij vinden het belangrijk dat met de stadsontwikkeling het groen buiten én binnen de stad beter verbonden wordt. Vanaf de voordeur tot aan het Purmerbos: een ecologisch stadsbos dat we groter en sterker maken voor toekomstige generaties.

Looptijd Gebiedsvisie Oostflank

De drie partijen (gemeente Purmerend, Staatsbosbeheer en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) werken op dit moment aan de gebiedsvisie. Blijf op de hoogte van het proces op oostflankpurmerend.nl/proces.

Toon project op kaart
Locatie project