Werk in uitvoering

Boswerkzaamheden Kotterbos

In het Kotterbos vinden vanaf oktober 2019 boswerkzaamheden plaats. In verband met de veiligheid kappen we zieke essen en populieren die aan het eind van hun levenscyclus zijn. Daarnaast starten we met de reguliere houtoogst. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van het bosgebied.

Locatie

Kotterbos, Oostvaardersplassen, (Nationaal Park Nieuw Land, Flevoland).

Looptijd

Oktober 2019 - december 2019: kapwerkzaamheden
Winter 2020/2021: herbeplanting

Bosonderhoud en veiligheid

Bomen worden weggehaald om de andere bomen de ruimte te geven voor hun groei of om het bos te verjongen. Het bos blijft bos. Door dit regelmatig te doen zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties van het bos kunnen blijven genieten en dat we hout van goede kwaliteit uit het bos kunnen blijven oogsten. 

Daarnaast leveren de bomen die door essentaksterfte zijn getroffen gevaar op voor bewoners en gebruikers. Om die reden halen we die bomen weg.

Veerkracht en biodiversiteit

In de winter van 2020/2021 zullen we verschillende soorten nieuwe loofbomen aanplanten in de delen waar nu geoogst is. Een gevarieerd bos is namelijk veerkrachtig dus beter bestand tegen bijvoorbeeld klimaatverandering, ziekten en plagen. Een divers bos met bomen én struiken draagt bij aan de biodiversiteit. Daarnaast is het van belang om ook loofboomsoorten in het bos te hebben die de bodem verbeteren.

Werkzaamheden in het veld

De bomen die zijn voorzien van een stip, worden geveld. Tijdens de houtoogst wordt er in het bos gezaagd met een oogstmachine, een ‘harvester’. Ondanks de omvang van de machine velt en zaagt hij heel precies. In de directe omgeving zal de machine tijdens gebruik te horen zijn. Een deel van de bomen wordt met de hand gezaagd. Naast de oogstmachine is er ook een uitrijder aanwezig, deze vervoert het hout vanuit de bospercelen en stapelt het hout op langs de boswegen.

De wandel- en fietsroutes blijven tijdens de oogst open, wellicht dat er hier en daar wel een tijdelijke omleiding zal zijn. Paden die beschadigd raken tijdens de werkzaamheden, herstellen we uiteraard. 

Meer informatie

Oostvaardersplassen

Toon project op kaart
Contact
boswachter met verrekijker
Boswachters Oostvaardersplassen
 
Meer over dit onderwerp