Werk in uitvoering

Verjonging dijken Noord-Beveland

Dijken zijn wel heel karakteristieke elementen in het open landschap van Noord-Beveland. Niet alleen zijn het belangrijke verkeersaders, verbinden zij ook de afgezonderde delen met elkaar en vormen groene linten. Deze linten zijn ecologisch vaak waardevol. Om deze typische elementen in stand te houden, wordt er regelmatig onderhoud gepleegd. Om het werk te kunnen uitvoeren is reeds gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

Locatie

De groene linten op de Schapendijk, Groenedijk, Stekeldijk en Emelissedijk in Noord-Beveland

Looptijd

De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats vanaf september 2022. In 2023 wordt het werk afgerond.

Groene linten

Om de “groene linten” van de Schapendijk, Groenedijk en Stekeldijk ook voor toekomstige Zeeuwen te behouden, is Staatsbosbeheer voornemens een deel van de populieren op deze dijken te verwijderen. Deze populieren worden gekapt om te voorkomen dat in de toekomst een situatie ontstaat waarin de conditie van alle bomen zo slecht is, dat zij er allemaal tegelijk gekapt dienen te worden en er een kaalslag plaatsvindt. De rest van de populieren blijft nog jaren staan, zodat het landschappelijk beeld - een lint van bomen - minder aangetast wordt. De gekapte populieren worden op termijn vervangen door nieuwe boompjes; deze zullen tegen de tijd dat de laatste “vakken” gekapt worden - jaren later - al behoorlijk wat omvang en lengte hebben, zodat de dijk te allen tijde een boomdijk blijft. Zo blijft een groot deel van het ’lint’ bomen in stand. Deze linten zijn van belang voor vleermuizen.

Zieke en dode iepen

Op de Emelissedijk betreft het onderhoudswerk het verwijderen van zieke en dode iepen, die in verband met de verkeersveiligheid verwijderd moeten worden. Ook hier zal nieuwe aanplant plaatsvinden. Of de nieuwe bomen alleen populieren zijn is nog een punt van discussie; uit ecologische overwegingen is een menging van diverse boomsoorten bespreekbaar. Een keuze daarvoor heeft uiteindelijk gevolgen voor het beeld van de dijk. Het is overigens onzeker of alle gekapte bomen ter plekke kunnen worden gecompenseerd met nieuwe aanplant. Wellicht is het te overwegen om uiteindelijk wat minder iepen terug te zetten, die daardoor wat extra ruimte krijgen. De overige bomen worden dan ter compensatie elders geplant. 

Planning

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Een deel zal nog voor het broedseizoen 2023 plaatsvinden. We zijn in 2022 gestart met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanvragen van de kapvergunning. De bewoners van de dijken zullen van tevoren door Staatsbosbeheer worden geïnformeerd.

 

 

Contact
boswachter met verrekijker
Boswachters Zeeland-Zuid
Meer over dit onderwerp