Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Kwaliteitsimpuls Abtswoudse bos

Actief op pad gaan helpt onze fysieke en mentale gezondheid vooruit! En dat is belangrijker dan ooit. “Een beweegvriendelijke en natuurlijke leefomgeving”, daar gaat Staatsbosbeheer komende tijd mee aan de slag. Dankzij de subsidieregeling Groen van Provincie Zuid-Holland krijgen de recreatieve voorzieningen van onder andere het Abtswoudse bos (Delft) een kwaliteitsimpuls. De focus van deze impuls ligt op de wandelende recreant. Door het verbeteren en toevoegen van informatievoorzieningen, routes en speelnatuur moet het gebied toegankelijker en aantrekkelijker worden voor ouderen, families en kinderen.

Locatie

Abtswoudse bos, een recreatiegebied ten zuiden van Delft, Midden-Delfland (ZH) en onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

Looptijd

  • Voorbereiding najaar 2020 - voorjaar 2021
  • Uitvoering 2022 - 2023

Van weidegebied naar park en bos

Het Abtswoudse Bos was voorheen weidegebied, met hier en daar een boerderij, wilgenlaantjes en een kreek. Het weidegebied is met de reconstructie van Midden-Delfland omgevormd tot park/bosgebied en rond het jaar 2000 opengesteld.

Dit jonge bos van ongeveer 190 ha groot, is zeer divers. De variatie loopt uiteen van percelen met bos tot moeras- en ruigte met een belangrijke vlinderbiotoop, maar ook recreatieve grasweides aan het water. Het Abtswoudse bos bevat diverse wandel- en fietspaden en een aantal ruiterpaden. Door het gebied loopt een meanderende kreek met grote ecologische waarde. Centraal in het bos ligt het Landart project 'Moeder Aarde', een heuvelpartij in de vorm van een vrouwenlichaam. Vanaf het hoofd is er een schitterend uitzicht over het hele bos en de polder.

In 2020/2021 heeft Staatsbosbeheer boswerkzaamheden uitgevoerd en zijn veel zieke essen vervangen door een grote variatie aan boom- en struiksoorten om een gevarieerder bos te krijgen.

Verbinding tussen stad en land

Het gebied ligt direct tegen de woonwijk Tanthof en het bedrijventerrein Schieoevers. Het is daarmee een waardevol recreatiegebied voor zowel de omwonenden als werknemers en vormt de overgang van de stadsrand naar het open weidegebied van Midden Delfland. Tanthof is een wijk waar vergrijzing optreedt; bewoners blijven er graag wonen omdat het een prettige groene wijk is. Tot heden ontbreekt nog een duidelijke verbinding tussen de wijk en het Abtswoudse bos; dit biedt kansen. Deze kansen willen wij benutten door in het recreatiegebied routes voor diverse doelgroepen te creëren die aansluiten op de wijk.

Daarnaast willen we speelnatuur realiseren, voor bijvoorbeeld grootouders die op hun kleinkinderen passen. En met de daarbij behorende beplanting inspelen op beleefbaarheid van de natuur en het verbeteren van de biodiversiteit van het gebied. Door bovenstaande kansen om te zetten in acties dragen wij bij aan de attractiviteit, beleving en biodiversiteit van het gebied en versterken we de relatie met de wijken Tanthof, Buitenhof en Voorhof.

Een verbeterde verbinding aan de kant van bedrijventerrein Schieoevers draagt bij aan het stimuleren van lunchwandelingen door werknemers. Met het verbeteren van paden en het toevoegen van informatievoorzieningen neemt de mate van bewegen en recreëren verder toe.

Informatievoorziening

Om de beweegmogelijkheden in het gebied te verbeteren en te vergroten, zorgen we voor een verbeterde informatievoorziening. Er komen nieuwe routes met bewegwijzering, aantrekkelijke entrees met informatie over het gebied en er wordt beter gefaciliteerd in rustpunten in de vorm van zitplaatsen.

De eenduidige routeaanduiding voor alle routes in dit gebied, past binnen de huisstijl van Staatsbosbeheer. Indien aanwezig gebruiken we de vakjes in de routeaanduiding van de wandelknooppuntenpaaltjes voor het aanduiden van de wandelroutes. Hiermee voorkomen we een toename in paaltjes, wat positief bijdraagt aan de beheerbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied.

Op verschillende plekken worden bij bestaande waterpartijen bankjes en picknicksets geplaatst. De verbeteringen en toevoegingen van de rustplekken dragen bij aan het beleenbaarder en toegankelijker maken van het gebied voor een bredere doelgroep. Bekijk de Q&A over het speelbos.

Recreatie om de stad

Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van een aantal RodS-gebieden - RodS staat voor Recreatie om de Stad - waaronder het Abtswoudse bos, de Balij, het Bieslandse bos en Valckesteynse Bos. Sinds het wegvallen van structureel beheergeld voor deze RodS gebieden zijn vooral de recreatieve voorzieningen hard in kwaliteit achteruit gegaan. Door beroep te doen op subsidies, zoals de subsidieregeling Groen, van de Provincie Zuid-Holland kan Staatsbosbeheer de gebieden een kwaliteitsimpuls geven.

De komende jaren investeert Staatsbosbeheer om het gebied beter aan te laten sluiten aan de behoefte van de bezoeker en een beweegvriendelijke leefomgeving te realiseren. Hierbij focussen wij ons op het verbeteren van de bruikbaarheid, bereikbaarheid, sociale veiligheid en beheerbaarheid van de drie gebieden. Als nevendoelstelling zien wij ook graag een betere verbinding ontstaan tussen de gebieden en naburige woonwijk Tanthof, een doelstelling die goed past bij die van de provincie “Het stimuleren van recreatiemogelijkheden om de hoek” en bij onze ambities voor een Groene Metropool.

Tijdens de kwaliteitsimpuls ligt de focus op de entrees, de bewegwijzering van een aantal wandelroutes en het opknappen en aantrekkelijker maken van deze routes voor diverse doelgroepen; een beweeg- en kindvriendelijke leefomgeving staat centraal. Denk hierbij aan een route die begaanbaar is voor personen die slecht ter been zijn, een familieroute of een uitdagende route die je langs alle mooie plekjes van het gebied brengt.

Werkzaamheden

Bij de entrees naar het gebied worden oriëntatie- of informatiepanelen geplaatst, met daarop een kaart van het gebied, informatie over het gebied en de routes en recreatieve voorzieningen. In het gebied worden een aantal routes uitgezet en bewegwijzerd door middel van routepaaltjes die een pictogram in kleur van de route krijgen. We gebruiken zoveel mogelijk bestaande routepaaltjes voor deze bewegwijzering. Een aantal paden worden opgehoogd, maar dat gebeurt pas in het najaar. Daarvoor vindt grondwerk plaats op een aantal plekken.

Op Moeder Aarde komen een aantal zwerfkeien om op te zitten, zodat er optimaal van het uitzicht genoten kan worden. Verder worden er ook op een aantal andere locaties zitplekken verbeterd of gecreëerd. Een laatste toevoeging is in de vorm van speelnatuur. Hier is nog geen definitieve invulling voor. Na gesprekken met omwonenden volgt hier meer informatie over. De mate van overlast tijdens de werkzaamheden is nog niet bekend. Zodra de voorbereiding klaar is en een geschikte aannemer gevonden, zal hierover meer informatie volgen op het boswachtersblog.

Staatsbosbeheer werkt samen met de gemeente Delft. Daarnaast hebben er persoonlijke gesprekken plaatsgevonden met verschillende stakeholders van in en om het gebied. De provincie Zuid-Holland financiert het project. Ook Staatsbosbeheer zelf en de gemeente Delft financieren mee.

Meer informatie

Bewonersavond 27 oktober 2021:

Inloopmarkt speelnatuur 23 april 2022:

Inloopmiddag speelnatuur 28 juni 2022

  • Staatsbosbeheer en gemeente Delft hebben op 28 juni jl. een terugkoppeling gegeven van alle reacties die tijdens de inloopmarkt op 23 april 2022 zijn ontvangen. Bekijk de uitnodiging (PDF). Er is een nieuw schetsontwerp voor speelnatuur in het Abtswoude Bos gepresenteerd. Het betreft een speelroute met een aantal speelplekken. De ontwerpen bekijkt u in de posters van de bewonersbijeenkomst (PDF). U kunt hier op reageren t/m 13 juli 2022. De reacties op het schetsontwerp stuurt u naar hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl o.v.v. reactie speelnatuur Abtswoudse Bos. U kunt hiervoor het reactieformulier gebruiken. Dit is na downloaden te openen in Adobe Acrobat DC en daar digitaal in te vullen. Uiteraard mag uitprinten en invullen ook. Na de zomer plaatsen we het definitieve ontwerp op deze webpagina met een bijbehorende planning.

Wilt u direct op de hoogte gebracht worden wanneer er nieuws is over de kwaliteitsimpuls en werkzaamheden in het Abtswoudse bos? Stuur dan een mail naar hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl, met als onderwerp 'Maillijst Abtswoudse bos', dan zetten we je op de maillijst.

Toon project op kaart
Locatie project
Vragen over dit onderwerp? Monique Banus Projectleider