Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Tijdelijke akkertjes in Leenderbos

Staatsbosbeheer heeft kleinschalige, tijdelijke akkers aangelegd in het Leenderbos. Het doel hiervan is het tekort aan mineralen in de bodem aan te vullen. De akkertjes zijn een leefgebied voor verschillende diersoorten zoals vogels, insecten en kleine zoogdieren.

Locatie

Leenderbos (Heeze/Leende). 

Looptijd

2019-2025.

Variatie in heidelandschap

De tijdelijke akkers worden ingezaaid met granen, klaver en verschillende soorten bloemen. De akkers zijn 4 tot 6 jaar in gebruik, waarbij jaarlijks 80% wordt geoogst en zo'n 20% blijft staan als voedsel voor verschillende diersoorten. In het verleden waren er op de heide regelmatig kleine akkers aanwezig. Ook in het Leenderbos zijn nog oude akkertjes, zogenaamde ‘kampjes’ terug te vinden. De variatie in het heidelandschap wordt op deze manier hersteld.

Plaggen, maaien en begrazen

Een pakket aan maatregelen zorgt dat de rijkdom aan plant- en diersoorten behouden blijft en versterkt wordt. Zo wordt er ook andere delen van de heide gemaaid, geplagd en begraasd met schaapskuddes. De werkzaamheden zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot en daarnaast om economische ontwikkelingsruimte te creëren. Door de werkzaamheden blijft het Leenderbos een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst, met ruimte voor natuur en recreatie.

Samenwerking

De aanleg van de akkertjs wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter Erik Schram
Vragen over dit onderwerp? Erik Schram Boswachter