Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Werkzaamheden Valckesteijnse Bos

Het Valckesteijnse Bos is toe aan een kwaliteitsimpuls. Er is behoefte aan bosonderhoud voor veiligheid, groei, ontwikkeling, en toekomstbestendigheid. De werkzaamheden richten zich op de entrees, en de bewegwijzering en het opknappen van een aantal wandelroutes.

Locatie

Valckesteijnse Bos, IJsselmonde, Zuid-Holland

Looptijd

Najaar 2021 - 2022

Valckesteijnse Bos

Het Valckesteijnse Bos in IJsselmonde vormt een belangrijke groene rand tussen de woonwijken van Albrandswaard en de A15. Er zijn open en waterrijke plekken in het bos en je kunt er prima wandelen door een route uit te stippelen van metrostation Tussenwater naar metrostation Rhoon of vice versa. Er liggen ook fietsroutes en ruiterroutes door het gebied. Ook ligt er langs de rand van het bos de ruïne van het Kasteel Valckesteyn dat hier tot 1826 stond. 

Het huidige bos is nog jong en er is de afgelopen jaren weinig bosonderhoud uitgevoerd door gebrek aan middelen. Ook zijn veel essen aangetast vanwege de essentaksterfte. Het is nodig het bos te revitaliseren en hiervoor een goede basisinfrastructuur te maken. Het bos heeft behoefte aan onderhoud, zowel in het kader van veiligheid, als ook voor groei, ontwikkeling, en toekomstbestendigheid.

Kwaliteitsimpuls

De kwaliteitsimpuls focust op de entrees, de bewegwijzering van een aantal wandelroutes en het opknappen en aantrekkelijker maken van deze routes voor bewoners uit Albrandswaard, Hoogvliet en omgeving, met name voor wandelaars, kinderen en gezinnen en ouderen. Een beweeg- en kindvriendelijke leefomgeving staat centraal. Denk hierbij aan een route die begaanbaar is voor personen die slecht ter been zijn, een familieroute of een uitdagende route voor kinderen die je langs leuke speelplekken van het gebied brengt. De aanleg van een nieuw speelbos geeft kinderen meer mogelijkheden om buiten te spelen en de natuur te ontdekken. Daarnaast zijn er ook plannen om een deel van het bos bij de wijk om te vormen naar een voedselbos om de natuur van dichtbij te kunnen beleven. Bij dit alles willen we omwonenden betrekken en zoeken we actief naar betrokkenheid van vrijwilligers die dit met ons willen doen.

Werkzaamheden

In 2022 worden er boswerkzaamheden uitgevoerd die nodig zijn om een vitaal bos te krijgen met meer biodiversiteit, gericht op duurzaamheid en toekomstbestendigheid. In 2022 zullen ook de entrees worden aangepakt met een aantal bewegwijzerde wandelroutes door het bos. Om de boswerkzaamheden goed te kunnen uitvoeren is een goede basisinfrastructuur nodig. Een aantal bospaden moeten hiervoor verbreed en verstevigd worden. Dit willen we voor 15 maart 2022 gereed hebben. Voor de entrees, de te bewegwijzeren routes en nieuwe speelmogelijkheden voor kinderen heeft Staatsbosbeheer ideeën op kaart gezet. 

Vanaf de laatste week van december wordt gestart met het ‘blessen’ van de bomen. Dit betekent dat boomdeskundigen door het bos lopen en de bomen markeren die weggehaald of juist beschermd moeten worden. Het gehele bos wordt doorgelopen. De bomen die zullen moeten wijken omdat hier een nieuw pad komt te lopen worden met een andere kleur gemarkeerd, dan de bomen die worden weggehaald vanuit regulier bosonderhoud.

Vanaf eind december worden de bomen geblest. Hier zijn wij naar verwachting enkele weken mee bezig. De verwachting is dat vanaf begin februari werkzaamheden voor de wegen en paden worden uitgevoerd. Dan kun je ook de zagers in het bos tegenkomen.

Informatiemarkt

Op 4 december vond er een informatiemarkt plaats in het Valckesteijnse bos. Iedereen was welkom om langs te lopen, informatie te vergaren en te reageren op de plannen. Deze inbreng nemen we mee in de verdere uitwerking van de plannen. We vinden het namelijk erg belangrijk dat de input van de omwonenden en geïnteresseerden meetelt. Zij maken immers veel gebruik van dit mooie stukje natuur. Wil je weten wat er besproken is op de informatiemarkt, of hoe het er aan toe ging? Bekijk dan een van onderstaande video’s. We hebben een korte versie en een lange versie!

Lange versie

Korte versie

Samenwerking

Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van een aantal recreatiegebieden bij steden, waaronder het Valckesteijnse Bos, de Balij, het Bieslandse bos en Abtswoudse bos. Sinds het wegvallen van structureel beheergeld voor deze gebieden, zijn vooral de recreatieve voorzieningen hard in kwaliteit achteruit gegaan. Door beroep te doen op subsidies, zoals de subsidieregeling Groen, van de Provincie Zuid-Holland kan Staatsbosbeheer de gebieden een kwaliteitsimpuls geven.

De komende jaren investeert Staatsbosbeheer om het gebied beter aan te laten sluiten aan de behoefte van de bezoeker en een beweegvriendelijke leefomgeving te realiseren. Hierbij focussen wij ons op het verbeteren van de bruikbaarheid, bereikbaarheid, sociale veiligheid en beheerbaarheid van de drie gebieden. Als nevendoelstelling zien wij ook graag een betere verbinding ontstaan tussen de gebieden en naburige woonwijken, een doelstelling die goed past bij die van de provincie - het stimuleren van recreatiemogelijkheden om de hoek - en bij onze ambities voor een Groene Metropool.

De kwaliteitsimpuls Valckesteijnse bos is een initiatief van Staatsbosbeheer, waaraan de gemeente Albrandswaard en de gemeente Rotterdam meewerken en die mogelijk wordt gemaakt met een financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Het ministerie van LNV draagt extra bij aan de basisinfrastructuur in het gebied.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Daniel van Veen
Vragen over dit onderwerp? Daniel van Veen Boswachter