Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Duinherstel Dichte Del

In de Dichte Del, onderdeel van duingebied Berkheide herstellen we de vochtige duinvalleien door bomen en struiken weg te halen en grond af te graven. Daardoor wordt het grondwaterpeil beter bereikbaar voor de planten en dieren die van vochtige duinomgeving houden.

Locatie

Dichte Del, duingebied Berkheide, Hollands Duin, Zuid-Holland.

Looptijd

Voorjaar - najaar 2021 

Droog en stikstof

Eind jaren negentig zijn herstelmaatregelen uitgevoerd, maar door te droge omstandigheden en onder invloed van stikstof is de balans de afgelopen jaren verstoord. Stikstof zorgt ervoor dat struiken, zoals de duindoorn, sneller kunnen groeien. Ook in het Dichte Del zijn hierdoor de vochtige duinvalleien, met de daarbij horende plant- en diersoorten, verdwenen.

Uit- en afgraven

Om de vochtige duinvalleien in Dichte Del te herstellen zal struweel worden verwijderd. Vervolgens zal de grond worden afgegraven. Een deel van de grond zal binnen de vallei worden verplaatst. Een ander deel van de grond zal worden afgevoerd.

Werkzaamheden in het veld

Om de veiligheid van onze bezoekers te garanderen zal het wandelpad aan de oostkant van de vallei tijdens de werkzaamheden worden afgesloten voor publiek.

Samenwerking

Duinherstel Dichte Del wordt uitgevoerd in samenwerking met Dunea en Stichting Duinbehoud.

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Joel Haasnoot
Vragen over dit onderwerp? Joël Haasnoot Boswachter