Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Werkzaamheden Soerendonks Goor

Het Soerendonks Goor is een pleisterplaats voor trekvogels. Staatsbosbeheer neemt maatregelen om de waterkwaliteit van de plas te verbeteren en de vogelkijkhut te vernieuwen.

Locatie

Soerendonks GoorHeeze-Leende

Looptijd

September/oktober 2020 - oktober 2021

Watervogelparadijs

Het Soerendonks Goor is een paradijs voor watervogels. Met name tijdens de vogeltrek in het voor- en najaar zijn er vele soorten watervogels te zien. Er ligt momenteel achter een kade aan de zuidzijde een lange smalle waterplas, die gevoed wordt door uit het zuiden toestromend grondwater. De kade voorkomt dat het grondwater dat vanuit het zuiden toestroomt zich vermengt met het voedselrijke water in de plas. Die randzone van de plas is een ‘zwak gebufferd ven’, wat wil zeggen dat er voedselarm en helder water in voorkomt.

Waterhuishouding verbeteren

Die situatie langs de oever van het Soerendonks Goor is te verbeteren door uitbreiding naar het oosten. Daarbij wordt de oever afgegraven en het gebied zó ingericht dat water vanuit de plas niet de geplagde laagte in kan stromen. De maatregelen zijn ook positief voor het waterleven, voor de kranswieren bijvoorbeeld. Dat zijn grote vertakte algen met fijne bladeren die alleen aanwezig zijn in de wateren ten zuiden van het Soerendonks Goor. Ook zullen watervogels profiteren van de maatregelen.

Vogelkijkhut

De vogelkijkhut is afgebroken, omdat deze simpelweg versleten was. Er komt een nieuwe vogelkijkhut voor in de plaats op dezelfde locatie. Het water zal in de nieuwe situatie ook dichter bij de hut komen. .

Werkzaamheden in het veld

Tijdens de werkzaamheden wordt op de locaties in het veld specifieke informatie gegeven met tijdelijke informatiepanelen.

Samenwerking

De maatregelen worden mogelijk gemaakt door subsidie van de opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant.

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter Erik Schram
Vragen over dit onderwerp? Erik Schram Boswachter