Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Wetenschappelijk onderzoek Strabrechtse Heide

Op de Strabrechtse Heide wordt momenteel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Zo staan er verschillende kratten en 'mini wigwams' op de heide. Er wordt onderzoek gedaan naar insecten en het effect van droogte op oude heidebodems.  

Locatie

Op de Strabrechtse Heide, ten zuidwesten van Eindhoven (NB). 

Looptijd

Tot najaar 2022.

Insectenvallen

'Herstelmaatregelen voor fauna verarmde geplagde droge heide' luidt de titel op de tijdelijke informatiepanelen. Er wordt onderzocht of door middel van een eenmalige fosfaat en/ of steenmeel toevoeging twee belangrijke knelpunten voor de heidefauna kunnen worden opgeheven, namelijk verzuring en te kort aan fosfor door plaggen en afvoeren. De ‘wigwams’ zijn insecten vallen. Met de vallen wordt gemeten hoeveel in de bodem en vegetatie levende vliegen- en muggen (larven) aanwezig zijn. De vallen zijn zwart met bovenin een doorschijnende vangpot, hierdoor worden de insecten naar de vangpot toe getrokken, omdat dit de enige lichtbron is. In het laboratorium worden hoeveelheden en soorten vergeleken met andere proeflocaties. 

Bodemkolommen

In het onderzoek naar: 'Kansen voor oude droge heide in het heidelandschap' wordt de ontwikkeling vergeleken van de bodem en vegetatie van oude, ongeplagde droge heides
door heel Nederland. Een van de locaties waar het onderzoek wordt uitgevoerd is de Strabrechtse Heide. In dit onderzoek wordt met name naar de humuslaag gekeken die in oude heides kan ontstaan en de voedingsstoffen die in deze laag zijn opgeslagen. Als onderdeel van het onderzoek is een laboratoriumexperiment opgezet met bodemkolommen afkomstig van de Veluwe, waarin gekeken wordt naar de effecten van droogte op de oude heidebodems. 

Droogte

Toen 2018 ook daadwerkelijk een zeer droog jaar werd, zijn er op drie locaties in Nederland (Terlet, Strabrechtse Heide en Brunsummerheide) metingen ingezet om te bepalen of er nitraat vanuit de heidebodems naar het ondiepe grondwater uitspoelt. Dit wordt gedaan door met behulp van keramische cups grondwater op ongeveer een halve meter onder het maaiveld te bemonsteren en de samenstelling te bepalen. 

Uitvoering

Het onderzoek met de insectenvallen wordt uitgevoerd door wetenschappers van Stichting Bargerveen. Naar de effecten van droogte op oude heidebodems wordt gekeken door wetenschappers van onderzoekscentrum B-Ware. Staatsbosbeheer faciliteert de onderzoeken en is zeer benieuwd naar de resultaten. De onderzoeksprojecten zijn mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. 

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter Erik Schram
Vragen over dit onderwerp? Erik Schram Boswachter