Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurontwikkeling Strijper Aa en omstreken

Staatsbosbeheer werkt aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en habitat-omgeving in en rond de Oude Strijper Aa. Dan doen we door de oorspronkelijke schrale en natte situatie in het gebied te herstellen. 

Locatie

Oude Strijper Aa, Heeze-Leende

Looptijd

2020 - april 2021

Natuurnetwerk Noord-Brabant

Recentelijk is Staatsbosbeheer begonnen met de uitvoering van het natuurontwikkelingsproject genaamd ‘Realisatie Natuurnetwerk Noord-Brabant en Habitats omgeving Oude Strijper Aa’. Dit project betreft het ontwikkelen van natuur op recent aangekochte landbouwgronden binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB) in de Riesten en de Strijperheg én het ontwikkelen van zogenaamde Habitattypen in de Gastels ontginning (reeds bestaand natuurgebied).

Schraal en nat

Door de oorspronkelijke schrale en natte situatie te herstellen wordt er in de nabijheid van de voormalige Oude Strijper Aa zogenaamd Elzenbroekbos ontwikkeld, bestaande uit voornamelijk zwarte els en planten als grote wederik en gele lis. Op andere plekken zal er Natte heide ontwikkeld worden. De heide bestaat voornamelijk uit mossen, grasachtige vegetatie en gewone dophei.

Werkzaamheden

Het gaat in de gebieden de Riesten, Strijperheg en Gastelse ontginning vooral om het afgraven en afvoeren van grond. Dit is nodig omdat bodemonderzoek heeft uitgewezen dat er teveel meststoffen in de bodem zitten om de beoogde natuurdoelen te realiseren. Ook is er sprake van verdroging. Door de bovenlaag af te graven komt het grondwater dichter bij het oppervlak waardoor deze beschikbaar komt voor de gewenste natuurtypen. 

Samenwerking

Werkzaamheden in de Riesten en de Strijperheg voert Staatsbosbeheer uit in opdracht van de Provincie Noord-Brabant in het kader van het provinciale Natuurbeheerplan. Dit betreft grotendeels eigendommen van Staatsbosbeheer maar ook een aantal percelen die nog in eigendom zijn van de provincie Noord Brabant, gemeente Heeze-Leende en een particulier. De werkzaamheden in de Gastelse ontginning betreffende doelstellingen uit het Natura 2000 beheerplan Leenderbos en vinden plaats op eigendommen van Staatsbosbeheer.

Meer info

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter Erik Schram
Vragen over dit onderwerp? Erik Schram Boswachter