Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Boswerkzaamheden Weipoortse Vliet en Spookverlaat

Staatsbosbeheer werkt aan gevarieerd bos dat klaar is voor de toekomst. Bos blijft daarbij bos. De bossen in Groene Hart Rijnstreek worden zeer gewaardeerd, vanwege de geboden recreatiemogelijkheden, het hout dat zij leveren voor de Nederlandse houtbehoefte en de rijkdom aan planten en dieren. Om deze bossen in stand te houden, worden regulier bomen gekapt en worden meerdere soorten ingeplant. Met name essen, die kwetsbaar zijn voor de essentaksterfte, worden vervangen door een variatie aan loofbomen. De inplant in het kader van essentaksterfte wordt gefinancierd door de samenwerking met Shell. Het beheer van de gebieden wordt bekostigd uit de houtopbrengst en in Weipoortse Vliet uit de verhuuropbrengsten van schapenbeweiding.

Locatie

Weipoortse Vliet bij Zoeterwoude en Spookverlaat en Galgweg bij Hazerswoude-Rijndijk in Groene Hart-Rijnstreek.

Looptijd

Juli - augustus 2020. De werkzaamheden duren circa 3 weken.

Gezond bos

Het geliefde bos aan Weipoortse Vliet, met zijn wandelroutes en ATB-route, en de bomen langs de Galgweg en Spookverlaat hebben dringend een onderhoudsbeurt nodig. Ze zijn toe aan een verjonging en aan de aanplant van diversere, toekomstbestendigere boomsoorten.

Weipoortse Vliet

In dit gebied staan essenbomen die zijn aangetast door essentaksterfte, een schimmelziekte waarvan de bomen niet genezen. De bomen kunnen daardoor omvallen en vormen daarmee een gevaar voor de omgeving. Reden om ze te verwijderen en nieuw bos aan te planten. Hiervoor in de plaats planten we populieren en groepen gemengd loofhout (esdoorn, haagbeuk en zoete kers). Een deel van de populieren In het populierenperceel wordt groepsgewijs gekapt en ingeplant met een menging van toekomstbestendig loofhout (berk, eik en wilg).

De populieren zijn volgroeid en worden daarmee kwetsbaar voor stormschade. De populieren worden groepsgewijs gekapt en we planten er toekomstbestendige soorten als berk, wilg, els, eik en natuurlijk populier voor terug.

De eiken ('toekomstbomen') in het voorste deel van de Weipoortse Vliet die we willen behouden voor de toekomst krijgen meer ruimte. Hiervoor worden enkele eiken gekapt die licht wegnemen en in de weg zitten van de kroon van de toekomstbomen. Zo ontstaat ook een werkpad, dat zorgt dat we het gebied met minder bodemschade kunnen beheren. Na een paar jaar groeit dit pad vanzelf weer dicht.

Spookverlaat en Galgweg

In het voorjaar zijn de zieke essen langs de weg al gekapt en vervangen door populieren, eiken, zoete kers en haagbeuk: een mix van toekomstbestendige bomen. De komende tijd gaan we eenvormige percelen langs de weg ook aanpakken en opnieuw beplanten met een mix van inheemse, toekomstbestendige bomen.  

In de gebieden worden werkpaden aangelegd. Dit zorgt ervoor dat de bosbodem in het gebied maar beperkt dichtgereden wordt door de machines. Het maakt bovendien het beheer in de toekomst efficiënter. Na een paar jaar zijn de werkpaden voor het oog dicht gegroeid.

Verantwoord bosbeheer

Het hout dat vrijkomt bij de werkzaamheden, benutten we zo duurzaam mogelijk. Dat wil zeggen dat de grote stammen naar houtsector gaat voor bouw- en interieurdoeleinden. Het 'tak- en tophout' (dat niet geschikt is voor hoogwaardig gebruik) wordt voor een deel gebruikt om het onder de wielen te schuiven van de grote machines, waardoor beschadiging van de bodem zoveel mogelijk wordt voorkomen. Een deel blijft in het gebied achter als bodemverrijking en een deel wordt benut als biogrondstof.

Het hout Staatsbosbeheer heeft een FSC®-keurmerk voor verantwoord bosbeheer, dus voor de gekapte bomen planten we bos terug. Bos blijft bij ons bos.

Werkzaamheden in het veld

Gedurende de werkzaamheden zijn het bos aan de Weipoortse Vliet en de percelen aan het Spookverlaat en de Galgweg waar gewerkt wordt voor publiek gesloten. Op de informatiepanelen bij de gebieden staat uitleg over de werkzaamheden.

De bomen worden door een houtoogstmachine omgezaagd en opgestapeld. De machines kunnen geluids- en verkeersoverlast veroorzaken.

Samenwerking

De vervanging van de zieke essenbomen wordt bekostigd vanuit de samenwerking met Shell.

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Mark Kras
Vragen over dit onderwerp? Mark Kras Boswachter