Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Weidevogels in polder Lange Weide

Drie gebieden in de polder Lange Weide worden aantrekkelijk gemaakt voor weidevogels, met kruiden- en faunarijk grasland en plas-dras-plekken. De verwachting is dat de grutto, de watersnip en de kemphaan het gebied zullen weten te vinden.

Locatie

Sinds de zomer van 2021 valt Lange Weide onder de natuurprojecten van Gouwe Wiericke. Toen werd dit gebied onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Aan de oostzijde van de Enkele Wiericke liggen drie gebieden die al lange tijd eigendom zijn van Staatsbosbeheer: Weijpoort, Lange Weide Weiweg en Lange Weide Laageind. Samen vormen ze het nieuwe NNN-gebied Lange Weide; bij elkaar 44 hectare groot. 

Looptijd

Van half augustus tot oktober 2022. 

Weidevogelbiotoop met hoger waterpeil

De werkzaamheden bestaan vooral uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het aanbrengen van stuwen en inlaten waardoor het waterpeil wordt verhoogd. Essentieel voor goed weidevogelbeheer. Ook wordt er een aantal dammen en duikers aangelegd en verwijderd. Door grond af te graven ontstaan drassige gebiedjes (plas-dras) waar weidevogels wormen en insecten vinden. Op andere plekken biedt bloemrijk grasland beschutting voor de kuikens. De oevers van een aantal sloten worden flauwer, wat extra voedsel voor de kuikens oplevert. Deze variatie aan natuur vormt een ideale broedplek voor weidevogels als de grutto, watersnip en kemphaan.
In het voorjaar wordt in de natuurgebieden voortaan het regenwater langer vastgehouden, zodat er plas-dras ontstaat. Bijkomend voordeel van het hogere waterpeil is, dat de bodemdaling wordt beperkt. In 2019 is het waterpeilbesluit al aangepast om deze waterstanden te kunnen regelen. Het hogere waterpeil heeft geen gevolgen voor de omliggende (agrarische) gebieden; daar verandert het waterpeil niet.

Samenwerken

Staatsbosbeheer blijft de beheerder van het gebied. Samenwerking met de agrariërs is van groot belang. Uitvoering van het beheer gebeurt daarom waar mogelijk door de pachters van de percelen.

Meer informatie

Bekijk de projectpagina op de website van Veenweiden Gouwe Wiericke

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Ties Ittmann
Vragen over dit onderwerp? Ties Ittmann Boswachter