Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Drents-Friese Wold

Staatsbosbeheer voert in het Drents-Friese Wold herstelmaatregelen uit in het kader van het programma LIFE Going up a level. Door herstel van de oorspronkelijke hoge grondwaterstand ontstaat een rijkere variatie in beekdalen, heide, stuifzand, vennen en natuurlijk bos.

Locaties

Drents-Friese Wold, op de grens van Drenthe en Friesland. De werkzaamheden vinden plaats in vijf deelgebieden: Oude Willem, Doldersummerveld, Leggelderveld, Boschoord en Wapserveld en De Nul.

Looptijd

2016-2019.

LIFE

De herstelmaatregelen die Staatsbosbeheer in het Drents-Friese Wold uitvoert, maken onderdeel uit van de LIFE, het Europese financieringsprogramma om waardevolle Europese natuur te beschermen en herstellen.

Natuurlijk waterpeil

Het Drents-Friese Wold is het grootste aaneengesloten bosgebied van Noord-Nederland. Door het grondwaterpeil te verhogen naar zijn natuurlijke stand, kan de natte heide tot leven komen en ontstaan er moerasbossen en bloemrijke beekdalgraslanden. Stroompjes en beken zorgen voor verbindingen. Het Drents-Friese Wold wordt weer een natuurlijke wildernis waar mens, dier en plant zich thuis voelen.

Werkzaamheden in het veld

De werkzaamheden bestaan uit het dempen of ondieper maken van sloten en greppels, zodat de grondwaterstand kan stijgen. Bosranden krijgen een natuurlijke overgang met struiken en kruiden. Op voormalige landbouwgronden wordt de bovenste, bemeste bovenlaag verwijderd, zodat er vochtige heide en heischraal grasland kan ontstaan. Kuddes grazende runderen en schapen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe natuur. Daarnaast wordt er voorlopig nog gemaaid.

Samenwerking

Het project LIFE Going up a level Drents-Friese Wold & Leggelderveld is een gezamenlijk project van Provincie Drenthe, Provincie Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Maatschappij van Weldadigheid, Recreatieschap Drenthe en de gemeenten Westerveld en Ooststellingwerf. Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.

Meer informatie over LIFE Going up a level

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter Lysander van Oossanen
Vragen over dit onderwerp? Lysander van Oossanen Boswachter