Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Herstel waterhuishouding Swifterbos

Het Swifterbos, onderdeel van Dorpsbossen Dronten is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwassen gemengd loofbos. Om het bestaande ecosysteem te behouden en in de toekomst klimaatbestendig te houden, wordt de waterhuishouding in het Swifterbos hersteld. 

Locatie

Het Swifterbos (80 ha) ligt ten westen van het dorp Swifterbant. De voorgenomen werkzaamheden vinden plaats in het hele bosgebied dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer.

Looptijd

November2022 tot en met maart 2023.

Swifterbos

Het Swifterbos is uitgegroeid tot een gemengd loofbos waar vele plant- en diersoorten zich thuis voelen. Ideaal voor het maken van een wandeling te voet of te paard. In het bos komen verschillende soorten dieren voor, zoogdieren waaronder reëen en kleine marterachtigen, vele vogelsoorten en insecten. De poelen zijn een waar paradijs voor de vele amfibieën die er leven en zich hierin voortplanten. Om dit ecosysteem te behouden zijn maatregelen nodig aan de waterhuishouding.

Het waterhuishoudingsysteem in het Swifterbos functioneert niet optimaal. De hoofdsloten van het bos zijn door de jaren heen gedeeltelijk met slib ondieper geworden. De aanwezige duikers zijn vaak te lang aangelegd waardoor de waterafvoer belemmerd raakt. Dit zorgt in de winterperiode voor de natte omstandigheden doordat het overtollig water langzaam het gebied uit gaat.

Hier tegenover staat, dat we in de afgelopen jaren in de zomerperiode met extreme droogte te maken hebben waardoor de natuurterreinen een tekort aan water hebben. Dit heeft een negatief effect op de aanwezige planten en dieren die zich in de afgelopen decennia hebben gevestigd in het Swifterbos.

Staatsbosbeheer gaat verschillende maatregelen treffen om de waterhuishouding in het Swifterbos optimaal te maken én te houden. De vier aanwezige hoofdsloten worden op de bestaande diepte van slib ontdaan. Verder brengen we de noordelijke slootoevers op een talud, dit zijn flauwe natuurvriendelijke oevers. Deze flauwe geleidelijk aflopende oevers, die meer daglicht en zon opvangen, zorgen voor meer mogelijkheden voor waterplanten en waterdieren. We vervangen de aanwezige duikers door grotere duikers en waar mogelijk korten we ze in voor een betere doorstroming van het water.

Aan het eind van de sloten, aansluitend aan de Vuursteentocht, plaatsen we stuwen. Deze stuwen gaan ervoor zorgen dat het watersysteem beheerd kan worden. In de natte periode worden de stuwen geopend voor een optimale waterafvoer. In de droge periode zetten we de stuwen in om het water in het Swifterbos vast te houden. Het waterpeil wordt gemonitord door metingen van een nieuw te plaatsen waterpeilbuis.

Uitvoering

Het werk bestaat uit de volgende maatregelen:

  • Profileren van de bestaande slootbodem door middel van het verwijderen van slib
  • Aanleggen van natuurvriendelijke oever aan de noordelijke slootkant
  • Vervangen van de oude duikers door nieuwe grotere duikers voor een betere doorstroming
  • Aanleggen van stuwen om het watersysteem / waterhuishouding beheersbaar te houden

Effecten in het veld

Tijdens de uitvoering kunnen gebruikers van het bos hinder ervaren. Sommige bosgedeelten kunnen tijdens de werkzaamheden worden afgezet of zijn niet toegankelijk. De wandel- en ruiterroute kunnen hierdoor worden omgeleid.

Samenwerking

In dit project werken Staatsbosbeheer, Windplanblauw en het Waterschap Zuiderzeeland samen. Met het herstel van watersysteem in het Swifterbos compenseert Winplanblauw een gedeelte van de watercompensatie die nodig was voor het aanleggen van verhardingen ten behoeve van het windpark.

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter Vahid Dizdarevic
Vragen over dit onderwerp? Vahid Dizdarevic Boswachter