Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel na brand Deurnsche Peel

Een grote brand eind april 2020 legde 710 van de 1200 hectare hoogveengebied in de Deurnsche Peel in de as. Onder leiding van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hebben brandweer, politie en defensie dagenlang samengewerkt onder moeilijke omstandigheden. Naar aanleiding van de brand zijn 3 onderzoeken gestart. De resultaten zijn inmiddels gepresenteerd en de verschillende partijen gaan nu aan de slag met de aanbevelingen. 

Locatie

Deurnsche Peel, Noord-Brabant.   

Looptijd

Mei 2020 - n.n.b. 

Onderzoeken naar de brand

De brand in de Deurnsche Peel van voorjaar 2020 had een grote impact op de omgeving, én op Staatsbosbeheer als natuurbeheerder. Naar aanleiding van de brand zijn 3 verschillende onderzoeken uitgevoerd. De aanbevelingen zijn 19 november 2020 gepresenteerd. Uit de onderzoeken blijkt dat er afgelopen voorjaar sprake was van een extreme situatie en alle ingrediënten voor een grote onbeheersbare brand aanwezig waren: een ruime hoeveelheid droge brandstof, een lange periode van droogte en harde, droge wind. Staatsbosbeheer gaat samen met provincie Brabant, gemeente Deurne, veiligheidsregio Zuidoost-Brabant en waterschap Aa en Maas aan de slag met de onderzoeksresultaten en aanbevelingen. Hierbij worden ook de bewoners van het gebied betrokken. Meer over de onderzoeken lees je op deurne.nl.

Bekijk ook de infographic rond de brand.

Natuurherstel

De eerste inventarisaties na de brand zijn uitgevoerd door de ecologen en beheerders. Aan de hand daarvan zijn de eerste herstelmaatregelen opgesteld. Een van die eerste maatregelen is de inzet van een kudde schapen, om het jonge pijpenstro op te eten, dat na de brand een groeispurt heeft gekregen. Door begrazing krijgen plantensoorten als heide ook een kans om zich te herstellen na de brand. De schapen grazen al in de Liesselse Peel, maar worden waarschijnlijk later ook op andere plekken ingezet.  

Werkzaamheden in het veld

Andere maatregelen waar Staatsbosbeheer na de brand mee aan de slag is gegaan, zijn kadeherstel en boomveiligheid. De Soeloopkade, die dwars door het gebied loopt, is tijdens de brand deels beschadigd geraakt door de inzet van brandweerwagens. Met een kraantje is deze hersteld. Verder heeft Staatsbosbeheer de bomen langs openbare wegen, paden en kades gecontroleerd. Bomen die door aantasting van de brand een mogelijk risico vormen, zijn weggehaald.

Samenwerking

Er vindt continu afstemming plaats met Provincie Noord-Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, gemeente Deurne en andere betrokkenen. Samen kijken we hoe de aanbevelingen uit de onderzoeken gerealiseerd kunnen worden. 

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Lieke Verhoeven
Vragen over dit onderwerp? Lieke Verhoeven Boswachter