Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Natuurherstel Kooibosch en Luttinkduin

De natuurgebieden Kooibosch en Luttinkduin maken deel uit van het Natura 2000-netwerk en krijgen een grote opknapbeurt om de natuur veerkrachtiger te maken. Er komt meer ruimte voor open duinen en de bijzondere soorten die hier van oorsprong thuishoren.

Locatie

Kooibosch en Luttinkduin in Callantsoog, gemeente Schagen, natuurgebied Binnenduinrand-Zijpe.

Looptijd

31 augustus – eind oktober 2020

Ruimte voor open duin en blauwgrasland

Natura 2000 staat voor Europese topnatuur die bescherming geniet. De plantensoorten die kenmerkend zijn voor het Kooibosch en Luttinkduin hebben het moeilijk door overmatige stikstofneerslag. Daardoor ontkiemen en groeien bomen sneller, waardoor de open gebieden en duinen dichtgroeien. Zo ook het zeldzame blauwgrasland dat midden in het Kooibosch ligt. Dit is nadelig voor bijzondere plantensoorten zoals moeraskartelblad, welriekende nachtorchis, gevlekte orchis, vlozegge en natuurlijk blauwe zegge die we hier willen behouden.

Maatregelen

De natuurherstelwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen van spontane bos- en struikopslag – vooral exoten zoals Amerikaanse Vogelkers en rimpelroos - om de duinen weer meer ruimte te geven en het blauwgrasland te herstellen. Daarnaast worden in Luttinkduin rasters verplaatst, waardoor in het vervolg de vegetatie zo veel mogelijk met behulp van bijvoorbeeld schapen kan worden begraasd. Door begrazing wordt voorkomen dat het nodig is om delen van het gebied af te graven. Hierdoor ontstaat de juiste uitgangssituatie om de achteruitgang van soorten die afhankelijk zijn van het open duin te stoppen en kunnen deze zich weer volop ontwikkelen, zoals verschillende soorten heide en zandblauwtje.

Werkzaamheden in het veld

Bezoekers en omwonenden kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden, vooral in de vorm van geluid en transportbewegingen door trekkers. Om veiligheidsredenen is de parkeerplaats van Staatsbosbeheer tijdens de werkzaamheden afgesloten. Ook is het mogelijk dat een wandelpad tijdelijk niet kan worden gebruikt. Dit wordt ter plekke aangegeven door middel van tijdelijke afzettingen.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert in opdracht van de provincie Noord-Holland het natuurherstelwerk uit.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Vragen over dit onderwerp? Juriaan Luppers Projectmedewerker