Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Herinrichting Kleine Willemspolder

Langs de Waal werkt Staatsbosbeheer aan waterveiligheid en natuurontwikkeling in het kader van het rivierenprogramma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG), door de rivieroevers hun natuurlijke waterbufferfunctie terug te geven.

Locatie

Kleine Willemspolder in de uiterwaarden langs de Waal bij Tiel (Gelderland).

Looptijd

2015 - 2020

NURG

Staatsbosbeheer is sinds 1 maart 2015 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor de uitvoering van rivierenprogramma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG). NURG heeft als doel om natuurontwikkeling in het rivierengebied te realiseren in het kader van Natuurnetwerk Nederland. Veiligheid bij hoog water is hierbij een cruciale voorwaarde. Zie: dossier Riviernatuur.

WaalWeelde

WaalWeelde is een samenwerkingsverband tussen belangenorganisaties, bedrijven en overheden langs de Waal om de veiligheidsmaatregelen tegen hoog water te koppelen aan de natuur-, woon-, recreatie- en economische ontwikkeling. In dit verband worden langs de Waal maatregelen genomen om de waterveiligheid te vergroten door de uiterwaarden hun natuurlijke waterbufferfunctie terug te geven. Ook Staatsbosbeheer is vanuit het NURG-programma betrokken bij het initiatief.

Kleine Willemspolder

De Kleine Willemspolder is onderdeel van het programma FluviaTiel, waarin hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en het verminderen van wateroverlast in Tiel voorop staat. In de Kleine Willemspolder maken we het gebied beter toegankelijk en leggen we een rivierpark aan voor de bewoners van Tiel en recreanten. 

Werkzaamheden in het veld

De werkzaamheden zijn in de zomer van 2017 gestart.

Samenwerking

In de Kleine Willemspolder werken we samen met Provincie Gelderland, gemeente Tiel en Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project