Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Zonering Boswachterij Dorst

Staatsbosbeheer heeft de inrichting van boswachterij Dorst aangepast. De grote grazers zijn terug en de verschillende recreatievormen hebben een eigen plek in de boswachterij. Hiermee geven we een impuls aan het beheer en krijgen bezoekers de ruimte om de natuur optimaal te beleven.

Locatie

Boswachterij Dorst, Baronie van Breda

Looptijd

  • Winter & voorjaar 2021 – uitwerken invulling gebiedsinrichting. Dit gebeurt in overleg met vertegenwoordigers van gebruikersgroepen en omwonenden.
  • Zomer 2021 – start inrichting van het terrein. Gereed maken kern voor terugkomst grote grazers. Inrichten van routes voor wandelaars, fietsers en ruiters en plaatsen voorzieningen.
  • Najaar 2021 – grote grazers terug in de kern van de boswachterij.

Beheer en recreatie

In 2021 is de inrichting van Boswachterij Dorst veranderd. De grote grazers zijn terug in het gebied rondom de leemputten en verschillende recreatievormen hebben een eigen plek in de boswachterij. Dit is uitgewerkt in een zoneringsplan voor Boswachterij Dorst. Hierbij letten we op natuurwaarde, effecten op flora en fauna en het beheer van het gebied. Ook kijken we naar de intensiteit van activiteiten en of deze elkaar niet in de weg zitten.

Natuurlijk beheer

In 2020 zijn de Schotse Hooglanders uit de kern van de boswachterij weggehaald na incidenten met loslopende honden, fietsers en ruiters. Door het ontbreken van de grazers kon het gebied zich niet goed ontwikkelen. Om het unieke stuivende karakter te behouden zonder machines in te zetten voor het beheer is er een groep Galloway runderen terug gebracht in de kern. Om hen de rust en ruimte te geven voor hun beheerwerk is het gebied rondom de leemputten alleen toegankelijk voor wandelaars zonder hond.

Drukte

Het wordt steeds drukker in de hele boswachterij, waardoor er soms botsingen zijn tussen bezoekers. Staatsbosbeheer wil bezoekers de natuur laten beleven en verschillende recreatievormen de ruimte bieden. Dit vraagt om zorgvuldige afwegingen in de inrichting en het gebruik van de boswachterij in zijn geheel.

Zonering

De boswachterij is ingedeeld in meerdere gebieden. Per gebied geven we aan wat er mogelijk is, en wat niet, De invulling is in overleg met vertegenwoordigers van gebruikersgroepen en omwonenden uitgewerkt.

Werkzaamheden in het veld

In de winter van 2020 en het voorjaar van 2021 zijn er plannen uitgewerkt voor de specifieke inrichting voor beheer en recreatie. Hierin is meegenomen wat er nodig is om de grote grazers terug te brengen. En er zijn routes ingetekend voor wandelaars, fietsers en ruiters, dit is gedaan in overleg met vertegenwoordigers van gebruikersgroepen en omwonenden.
In de zomer van 2021 is er gecommuniceerd over de wijzigingen in het gebied naar omwonenden, bezoekers en belanghebbenden. Hierna is er gestart met de uitvoering van de werkzaamheden in het veld. In de winter van 2022 zijn de Gallowayrunderen terug gekomen in de boswachterij.

De werkzaamheden rondom de Leemputten zijn in begin 2022 afgerond. Het gebied waar de Galloway runderen grazen is voorzien van een gedeeltelijk nieuwe omheining. Op een aantal plaatsen zijn er nieuwe toegangen voor wandelaars gemaakt. Op andere plaatsen zijn toegangen verwijderd. Het oude raster van het begrazingsgebied stak de Endebleken over, dit is verplaatst zodat fietsen tussen Dorst en Rijen over de Endebleken mogelijk blijft. Ook zijn op de Endebleken de veeroosters verwijderd zodat mensen in rolstoelen of met rollators hier gemakkelijker kunnen rijden en wandelen. Voor ruiters is er een nieuwe route aangelegd rondom het begrazingsgebied, zo blijft een rondje rondom de kern rijden mogelijk. Wandelaars met de hond aan de lijn kunnen rondom de kern, buiten het begrazingsgebied, blijven wandelen. Op een aantal plaatsen zijn er extra wandelpaden gecreëerd zodat ruiters en wandelaars elkaar niet hoeven te treffen. Op de kaart met de recreactiezonering ziet u wat er in welk gebied mag.

Met het voltooien van de werkzaamheden in het veld gelden de nieuwe regels:
- het begrazingsgebied is alleen toegankelijk voor wandelaars.
- fietsers, ruiters en wandelaars met honden aan de lijn zijn vanaf welkom in de andere gebieden van de boswachterij.

De bebording is aangepast aan de nieuwe regels, u kunt bij binnenkomst in de boswachterij op de borden van Staatsbosbeheer teruglezen wat er wel en niet kan en mag in het gebied dat u binnengaat. Op de kaart vindt u routes en paden in de boswachterij, de aanwezige voorzieningen en de nieuwe toegangen naar het begrazingsgebied.
 

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Egbert Eilander
Vragen over dit onderwerp? Egbert Eilander Boswachter