Thema

Water ruimte geven

Met het Programma Deltanatuur werken we aan de waterveiligheid en klimaatbestendigheid van Nederland. We ontwikkelen veerkrachtige ecosystemen met een hoge biodiversiteit. Dat doen we samen met partners (Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen) en in samenhang met (inter)nationale programma’s. Samen bouwen we aan een toekomstbestendig Nederlands deltalandschap, met volop mogelijkheden voor beleving en duurzaam benutten.

Uitgelicht

Water

Deltanatuur, van internationaal belang

Deltanatuur is van grote internationale betekenis is. Wij zien het dan ook als een grote verantwoordelijkheid hier goed voor te zorgen. Lees meer
Lees meer

Zuidwestelijke deltanatuur

Wij willen met partners de Zuidwestelijke delta verder ontwikkelen tot een Nationaal Park NL Delta. Met daarin ruimte voor getijdenatuur, beleving en duurzaam gebruik. Lees meer
Lees meer

Riviernatuur

Door natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de rivieren dragen we bij aan de groei van biodiversiteit in combinatie met schoonwater en een veilig, aantrekkelijk en beleefbaar rivierengebied. Lees meer
Lees meer

Waddenzee

De natuurwaarden in de Waddenzee nemen al decennia af. Wij streven, samen met anderen, naar een Waddenzee die zich in de komende jaren weer ontwikkelt tot een ecologisch gezonde zee. Lees meer
Lees meer
Vragen over dit onderwerp?
mirjam kuzee
Mirjam Kuzee Programmadirecteur Deltanatuur