Recreatie

Samen gaan we het beleven

Puur beleven doe je bij Staatsbosbeheer. We bieden paden, lanen, verblijf op kleine schaal, kampeerterreinen en vakantiewoningen, hoge kwaliteit natuur en landschap, stilte, donkerte, authenticiteit, veel ruimte, grote indrukken, klein geluk en natuurlijk: de boswachter. Dat doen we al 120 jaar.

Kwaliteit boven kwantiteit

Alle 144 gebieden van Staatsbosbeheer hebben eigen recreatiemogelijkheden. We zorgen voor een recreatief aanbod dat past bij het gebied én bij wat de omgeving vraagt. Dat doen we samen met ondernemers, omwonenden, maatschappelijke organisaties. Daarom staan we open voor nieuwe initiatieven en stimuleren we publieke participatie en co-creatie, met ondernemers, maatschappelijke organisaties en omwonenden van onze gebieden.

Sinds de overheidsfinanciering voor recreatieve voorzieningen in natuurgebieden is verminderd, moeten we keuzes maken in wat we waar willen doen. We kiezen daarbij voor kwaliteit, voor schone, veilige en intacte voorzieningen. Aan de hand van het profiel van een gebied stellen we streefbeelden, zonerings- en beheerplannen op die passen bij onze kwaliteitsdoelstellingen en budget.

Niet alles kan overal

Niet ieder gebied vraagt om dezelfde dichtheid aan voorzieningen. Natuurlijk kun je in alle opengestelde natuurgebieden van Staatsbosbeheer wandelen, fietsen en varen (in de waterrijke gebieden). Maar in drukbezochte (stedelijke) gebieden en nationale parken is er soms een andere behoefte aan voorzieningen dan elders. En dat vraagt om slimme keuzes in aanbod, sponsoring en inzet van vrijwilligers voor het beheer. Maatwerk, daar gaat het om.

Door samenwerking kunnen we het belevingsaanbod verbeteren en kunnen we dat wat de natuur aan kan in balans brengen met waar de omgeving om vraagt. We zetten onze expertise op het gebied van recreatie en natuurbeheer in en gaan voor inspirerende samenwerkingen met innovatieve ondernemers, gebruikers en omwonenden van onze gebieden. 'Samen met' in plaats van 'voor'!
Lees de volledige visie Samen gaan we het beleven!