Wat we doen

Prioriteiten en doelen

Veerkracht en verbinding, is de titel van het ondernemingsplan van Staatsbosbeheer voor de periode 2020-2025, dat onze prioriteiten en doelen toelicht. De titel verwijst naar de rol die wij kunnen en willen spelen in de uitdagingen waar Nederland voor staat: klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw, de stikstofopgave en verduurzaming in de landbouw.

Als grootste terreinbeheerder dragen wij graag bij aan een aanpak die Nederland ook voor de toekomst verzekert van een groenere en natuurlijke omgeving waar iedereen gezond en veilig kan leven en werken. Die ambitie hebben we vertaald naar 5 prioriteiten en doelen. Lees hier ons ondernemingsplan ‘Veerkracht en verbinding’.

1. Biodiversiteit

Wij beheren onze terreinen zo dat de verschillende ecosystemen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen om de natuur veerkrachtiger te maken. Hierbij richten wij ons vooral op de Natura 2000-gebieden. In 2025 staat 50 % van deze gebieden er beter voor.

Lees meer over onze prioriteit Biodiversiteit.

2. Klimaat

Wij helpen om de klimaatverandering zelf en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Tot 2030 zorgen we bijvoorbeeld voor 5.000 hectare nieuw bos en 5.000 hectare natter veen, om meer CO2 op te slaan. Maar we maken ook de natuur beter bestand tegen weersextremen, zorgen voor klimaatbuffers en zetten ons in voor een meer circulaire samenleving.

Lees meer over onze prioriteit Klimaat

3. Recreatie

De natuur is van iedereen. Daarom zorgen we er ook voor dat iedereen van onze natuur kan genieten. Bijvoorbeeld met onze duizenden kilometers wandelpad. Jaarlijks krijgen we zo’n 150 miljoen bezoekers. Natuurlijk willen we dat in 2025 nóg meer mensen genieten van onze topnatuur. Bijvoorbeeld door een toename van het aantal deelnemende kinderen aan onze activiteiten: van zo’n 1 miljoen naar 1,2 miljoen.

Lees meer over onze prioriteit Recreatie.

4. Grondstoffen

De natuur zit vol energie en grondstoffen. Bij het beheer van onze terreinen komt allerlei natuurlijk materiaal vrij dat door slim gebruik ingezet wordt voor een groenere circulaire samenleving. Nu hergebruiken we ongeveer 75% van de grond- en reststoffen. In 2025 moet dat minstens 85 % zijn.

Lees meer over onze prioriteit Grondstoffen.

5. Participatie

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligers en jeugd is de natuur vaak de ideale plek om te werken of te leren. Wij bieden graag mensen de mogelijkheid te participeren in natuurbeheer. Zo willen wij bijvoorbeeld in 2025 aan 500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk bieden in onze terreinen.

Lees meer over onze prioriteit Participatie.