Nieuws

Blijft de wolf in Nederland?

  • 02 maart 2022
  • Flora en fauna
  • Leestijd 2 minuten

Steeds vaker komen er filmpjes voorbij waarop een wolf is te zien, soms in de natuur, soms op doorreis dwars door bewoond gebied. Hoewel een ontmoeting met een wolf voorlopig nog een bijzondere ervaring zal blijven, is wel duidelijk dat wolven Nederland herontdekken. Sommige hebben zich al echt gevestigd in een gebied en jongen op de wereld gezet. Aaldrik Pot, provinciaal adviseur van Staatsbosbeheer in Drenthe, beantwoordt 5 vragen over de wolf.

De wolf is Nederland aan het herontdekken.

1. Hoe is de wolf in Nederland gekomen en is 't een blijvertje?

Wolven hebben van oorsprong een enorm verspreidingsgebied en kwamen vrijwel overal op het noordelijk halfrond voor. Ook in Nederland. Aan het eind van de 19e eeuw werd echter de laatste wolf in Nederland gedood. Net als in veel andere delen van Europa stierf het roofdier dus met name door vervolging uit. In het oosten van Polen en in de Karpaten/Alpen is altijd een restpopulatie achtergebleven. Nadat de wolf in Europees verband als beschermde diersoort werd aangemerkt, breidde die populatie zich langzaam weer uit in noordwestelijke richting. In 2000 was er voor het eerst wolvenroedel die zich voortplantte in het oosten van Duitsland. In 2015 werden de eerste zwervende wolven in Nederland opgemerkt en in 2019 werden er voor het eerst jongen geboren op de Veluwe. Als het aan de wolf ligt, zal hij in Nederland blijven.

Het is heel goed mogelijk om samen te leven met de wolf
Aaldrik Pot, provinciaal adviseur van Staatsbosbeheer in Drenthe

2. Waarom is er veel ophef rondom de wolf en is die terecht?

Wolven zijn indrukwekkende dieren. Ze boezemen ontzag in en ook angst bij mensen, waarschijnlijk geholpen door de talloze mythes, legendes, sprookjes en andere verhalen. Daarnaast vallen met name zwervende wolven ook wel vee aan, vooral schapen. Als wolven eenmaal gesetteld zijn in een gebied met voldoende wilde prooien, en veehouders de kans en tijd hebben gekregen om hun vee goed te beschermen met wolfwerende rasters, is het heel goed mogelijk om samen te leven met de wolf. Dat is in veel landen inmiddels aangetoond. Maar eerlijk is eerlijk, onze relatie met een roofdier als de wolf zal altijd spanning met zich meebrengen.

3. Hoe bereidt Staatsbosbeheer zich als natuurbeheerder voor op de wolf?

Sommige van onze heidegebieden laten we door schapen begrazen om de heide in stand te houden. Meestal zijn dit kuddes met een herder. Deze schapen gaan ’s avonds terug naar de schaapskooi of worden in speciale omheiningen gezet. Ook die omheiningen moeten we wolfwerend maken. Dat is heel goed mogelijk. In terreinen waar schapen zonder herder grazen en waar wolven aanwezig zijn, moeten we per geval bekijken wat de beste oplossing is. Soms kiezen we voor een andere vorm van begrazing omdat wolfwerende rasters ook nadelen hebben. Andere wilde dieren zoals reeën en dassen kunnen ze moeilijk passeren. Verder moeten we nog veel leren hoe de wolven onze terreinen precies gebruiken en ons beheer daar mogelijk weer op aanpassen.

4. Wat zijn de gevolgen voor de natuur?

In gebieden waar grote aantallen wilde hoefdieren, zoals herten en wilde zwijnen lopen, zullen wolven invloed hebben op de stand van die dieren. Dat is niet erg, want zo wordt de hoeveelheid wilde hoefdieren op een meer natuurlijke manier in stand gehouden. Daarnaast kunnen wolven ook een indirecte invloed hebben op bijvoorbeeld de bosverjonging. Er zijn aanwijzingen dat hun aanwezigheid ervoor zorgt dat de hoefdieren bepaalde gebieden gaan mijden. Daar krijgen jonge boompjes, die anders worden weggegeten, kans om op te groeien. Maar hoe dan ook zal de aanwezigheid van wolven invloed hebben op de natuur.

5. Wat moet je doen als je een wolf ziet?

Dan ben je in eerste instantie een geluksvogel, als je wolven leuk vindt natuurlijk. Probeer eventueel een foto te maken en de waarneming te melden bij Wolven in Nederland. En mocht je de ontmoeting minder prettig vinden, dan kun je je langzaam terugtrekken. Als mensen hoeven we niet bang te zijn dat wolven ons aanvallen. Wolven zijn over het algemeen schuw en zullen zich meestal eerder uit de voeten maken dan jij. In theorie kan een wolf een mens of een loslopende hond in zijn territorium aanvallen, maar dat gebeurt hoogstzelden. Mocht een wolf je wel tegemoet lopen dan is het wijs om duidelijk kenbaar te maken dat je er bent en flink wat lawaai te maken. De wolf zal zich dan zelf terugtrekken. En wat honden betreft: houd ze aan de lijn!