Geen zomervellingen meer in Nederlandse bossen

  • 01 juli 2022
  • Hout
  • Leestijd 2 minuten

Tot voor kort mocht er onder zeer strenge voorwaarden in naald- en populierenbossen ook in het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) hout worden geoogst. Aan die zogeheten zomervellingen komt een einde. Harrie Hekhuis, programmadirecteur Bos & Klimaat bij Staatsbosbeheer, legt uit waarom.

Voordat er werkzaamheden starten, brengt een boswachter flora en fauna in het bos in kaart.

Waarom stopt Staatsbosbeheer met de zomervellingen?

“Tot voor kort werd in een beperkt aantal typen bossen ook in de broedperiode geoogst. Dat gebeurde met veel voorzorgsmaatregelen en controles, zodat onder andere bosvogels zo min mogelijk werden verstoord. Zo werden alle broedgevallen en nesten van te voren in kaart gebracht. Deze monoculturen van naaldbomen en populieren zijn er nog maar weinig. Onze bossen worden steeds gemengder en trekken daardoor ook meer dier- en plantensoorten aan. Om al deze soorten te beschermen, is het belangrijk om de dieren in het broedseizoen niet te verstoren. Daarom is in de nieuwe Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer onder andere afgesproken dat de zogenaamde zomervellingen niet meer onder de gedragscode vallen en we daarmee stoppen.”

Waarom werd er in het broedseizoen nog gekapt?

“Dat gebeurde in zeer beperkte mate. Een van de redenen dat we dat deden, is omdat in sommige bostypes met een leem- en kleirijke bodem de ondergrond erg drassig is. Daardoor is het niet makkelijk om daar in de winterperiode te werken.

Wat is de Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer?

“Het is een gezamenlijke code van bosbeheerders, opgesteld door de Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE). Het is een hulpmiddel voor bosbeheerders om te werken in het bos binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming. Als beheerders zorgvuldig volgens een gedragscode werken, dan zijn ze bij het onverhoopt toch verstoren van een beschermde soort vrijgesteld van rechtsvervolging en hoeven ze minder ontheffingen aan te vragen voor de Wet Natuurbescherming. Zo kan het noodzakelijke beheer doorgaan.”

Is er toezicht op de naleving van deze gedragscode?

“Ja, er is toezicht door handhavers van de provincie.”

Hoe weet je of er in een natuurgebied volgens een gedragscode wordt gewerkt?

“Je kunt dat bij de terreinbeheerder navragen en als het goed is, is op elke oogstmachine een exemplaar aanwezig van het ecologisch werkprotocol. Zo kunnen we laten zien dat we zorgvuldig werken.”

De Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer is een hulpmiddel voor bosbeheerders om te werken in het bos binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming.
Harrie Hekhuis, programmadirecteur Bos & Klimaat bij Staatsbosbeheer

Ook interessant

Natuurverhalen van Staatsbosbeheer

Meer weten over wat we doen? Bekijk, lees en luister naar de verdiepende verhalen, video’s, beeldverhalen en podcasts over ons dagelijks werk.

Bekijk het overzicht van natuurverhalen