Aanpassen aan klimaatverandering

Bos weerbaarder maken

Lange perioden van droogte, of juist heel veel regenval ineens. Natuurlijk heeft dat invloed op de kwaliteit van het bos. Bovendien kunnen door een veranderende temperatuur plagen en ziekten ontstaan waar het bos niet op is voorbereid. Staatsbosbeheer zorgt ervoor dat bos weerbaarder wordt tegen klimaatverandering.

Afwisseling

We zorgen bijvoorbeeld voor meer afwisseling in het bos. Vroeger werden bosvakken in één keer aangeplant. Vaak bestonden ze uit één enkele boomsoort. Tegenwoordig planten we bosvakken met verschillende soorten. En niet alles tegelijk. Zo krijg je gevarieerd bos met jonge én oude bomen. Het maakt bossen aantrekkelijker voor meer planten en dieren. Maar ook beter bestand tegen ziektes, plagen, stormen en andere gevolgen van klimaatveranderingen. Hoe meer verschillende boomsoorten, hoe groter de kans dat een aantal het volhouden bij veranderende weersomstandigheden.

Inheemse boomsoorten

Europese inheemse boomsoorten die wat minder gebruikelijk waren, krijgen meer aandacht wat betreft hun bijdrage aan de kwaliteit van de bosgroeiplaats en hun klimaateigenschappen. Bij veelgebruikte soorten letten we meer op de herkomst vanwege aanpassing aan klimaat. Tenslotte planten we op kleine schaal boomsoorten die beter bestand zijn tegen de veranderende weersomstandigheden. Zoals de tulpenboom of de boomhazelaar die goed tegen droogte kunnen. Zo doen we ervaring op voordat we die bomen eventueel in de toekomst op grotere schaal kunnen gaan gebruiken.

Klimaatslim bosbeheer

Meer over de achtergronden hiervan en over de praktische betekenis voor het bosbeheer is te zien in de video ‘Klimaatslim bosbeheer’.